Tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken afgelopen donderdag bleek dat VVD, PvdA, PVV en SP nog steeds zorgen hebben over deze streng-islamitische organisatie, die in Nederland internaten, scholen, huiswerkinstituten en studentenhuizen bestiert.

Sluiten 

De SP wil dat alle instellingen gesloten worden, omdat ze vrijwel alleen bevolkt worden door Turks-Nederlandse kinderen en jongeren en daarmee de integratie zouden belemmeren. Ook zouden er via de scholen en instituten kinderen geronseld worden voor de beweging, die een sektarisch karakter heeft.

Onderzoek
VVD en PvdA vroegen om een vervolgonderzoek naar zowel de interne organisatie als  de financieringsstromen, die beide ondoorzichtig zijn.  Volgens Donner was het niet mogelijk  om organisaties streng door te lichten zonder dat er aanwijzingen zijn van criminele dan wel staatsgevaarlijke activiteiten.
Morele waarden
Donner erkende dat de Gülenbeweging bewust afstand houdt van de Nederlandse samenleving, maar hij benadrukte dat de essentie van vrijheid van godsdienst en van de scheiding van kerk en staat nu juist is dat andersdenkenden de ruimte krijgen. ‘De Gülenbeweging volgt niet de de morele waarden van het seculiere Nederland, maar we kunnen nu eenmaal niet iedereen het Verlichtingsideaal opdringen,’ aldus Donner.
Niet slecht
Deze week verscheen het rapport van de islamoloog Martin van Bruinessen, die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar de Gülenbeweging. Donner verwees naar de conclusie in dat rapport dat de Güleninstellingen het schoolsucces en de arbeidsparticipatie van hun pupillen bevorderen, en daarom niet slecht kunnen zijn voor de integratie.
Sociale dwang
Wel herhaalde Donner zijn toezegging van eerder deze week dat de Güleninstellingen kunnen rekenen op verscherpte aandacht en dat signalen van sociale dwang serieus genomen zullen worden. Nu heeft hij de Kamer tevens beloofd om na te gaan welke instellingen rijkssubsidie krijgen, zodat deze kan worden ingetrokken wanneer blijkt dat daar gegronde redenen voor zijn. 

F
E
E
D

B
A
C
K