Mr. Remzi Kartal, lid van de Raad van Beheer van het KNK, werd op vraag van Turkije via Interpol aangehouden op 24 maart 2009 te Madrid, waar hij zou de Newrozvieringen wou bijwonen.  Na een vier tal dagen is hij op 28 maart voorwaardelijk vrijgelaten. Omwille van het « onderzoek » mag hij Spanje niet verlaten. Binnen nu en enkele weken komt er een definitieve beslissing voor de vraag of hij al dan niet moet uitgeleverd worden aan de Turkse autoriteiten.Op 26 Maart onderging een ander lid van Nationaal Congres van Koerdistan (KNK), Mr. Eyyup Doru, hetzelfde lot. Hij werd op die dag gearresteerd en onder toezicht geplaatst. Hij moet zich twee keer per week aanmelden en hij mag Spanje niet verlaten.

Deze twee personen zijn actieve leden van het KNK. Ze werken al jaren voor vrede en voor een democratisch bestaan in Turkije. Zoals alle andere leden van het National Congres van Koerdistan voeren ze een democratische strijd voor een politieke oplossing van de Koerdische problematiek. Turkije maakt van zijn mandaat bij Interpol misbruik om de Koerdische mannen en vrouwen die politiek actief zijn, te straffen. Volgens de informatie die ons heeft bereikt, hebben de arrestaties van de heer Remzi Kartal en Eyyup Doru niets met een routinecontrole noch met enige andere procedure te maken. Men moet de oorzaak ervan eerder in de toenadering tussen de Spaanse en de Turkse overheid zoeken: de stevige diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Spanje tonen de persoonlijke en vriendschappelijke contacten tussen Erdogan en Zapatero aan. De arrestatie van deze leden is dan ook enkel en alleen een verplicht gebaar van ‘goodwill’ van Spanje naar Turkije toe. De heren Kartal en Doru, aan wie door respectievelijk België en Frankrijk reeds sinds tientallen jaren het statuut van politieke vluchteling wordt toegekend, bevinden zich derhalve onder Internationale rechtsbescherming van de overeenkomsten van de Verenigde Naties. Het dossier van Interpol is niet nieuw. Kartal is reeds eerder in Duitsland aangehouden met dit dossier in 2005. De Duitse rechtbanken hadden echter besloten tot een onmiddellijke vrijlating van Kartal. Het feit dat een ander Europees land, namelijk Spanje, toch ook lid van de EU, Mijnheer Remzi Kartal aanhoudt in hetzelfde dossier, is volledig incorrect en legt Turkije’s belangen in deze zaak bloot.Mijnheer Kartal noch Mijnheer Doru zijn schuldig aan gelijk welke misdaad. Het enigste wat ze proberen te doen is op een democratische wijze fundamentele rechten voor Koerden trachten te bekomen. Ondanks alle stappen die de KNK sinds 24 Maart 2009 bij de Spaanse overheid ondernomen heeft om deze dossiers te sluiten , heeft de Raad van Ministers van de Spaanse regering op vrijdag 8 mei de beslissing genomen om de uitleveringsprocedure naar Turkije voort te zetten. Het lot van de twee leden van de KNK is nu in handen van de Spaanse ‘rechtvaardigheid’.Voor Turkije zijn alle Koerdische politieke personen en degenen die zich als Koerd erkennen, schuldig. Elke vorm van strijd voor fundamentele rechten van de Koerden is volgens Turkije terroristisch of is gelinkt met het terrorisme. De activisten van de Mensenrechten Organisatie IHD, leden van de Partij voor een Democratische Maatschappij met 21 verkozen parlementsleden (de DTP), professoren en schrijvers die praten over de rechten van de Koerden, journalisten die de Koerdische situatie rapporteren,…. : allemaal zijn ze terroristen of hebben ze banden met terroristen. Zelfs de huidige president van Turkije loopt het gevaar dat hij zich in de rechtbanken van de ‘Democratische Republiek van Tukije’ zal moeten verantwoorden voor wat hij enkele dagen geleden gezegd heeft, namelijk:  “Het grootste probleem van Turkije is de Koerdische kwestie. Dit probleem moeten we erkennen en correct benoemen. Zonder dit pobleem op te lossen kunnen we geen vooruitgang boeken op gelijk welk ander vlak.” Wij roepen de Spaanse autoriteiten en politieke en gerechtelijke instanties op om de internationale overeenkomsten van de Verenigde Naties te eerbiedigen. Daarom moeten deze twee politici die slechts opkomen voor de rechten van meer dan 40 miljoen Koerden, onmiddelijk vrijkomen.Aan de publieke opinie van het vrije Europa vragen wij om attent te zijn voor beslisingen inzake het lot van de heer Remzi Kartal en Eyyup Doru. Aan de politici van dit vrije Europa vragen wij om te reageren op de aanhouding en uitlevering van Remzi Kartal en Eyyup Doru. Aarzel niet om uitleg inzake dit dossier te vragen aan uw Minister Van Buitenlandse Zaken. Moet Turkije, nu het aan de deur van Europa staat, niet stoppen met dit repressief gedrag en wordt het niet eens tijd dat ze werk maakt van een echte oplossing voor haar Koerdische kwestie?    
F
E
E
D

B
A
C
K