Remzi Kartal, covoorzitter van Kongra-Gel, de hoogst mogelijke Koerdische diplomatieke entiteit in Europa, ontving van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Darmanin, een administratief verbod om nog toegang te krijgen op Frans grondgebied. Darmanin omschreef het als volgt: “u vormt een ernstige bedreiging voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid van Frankrijk”.

Remzi Kartal, politieke vluchteling en goede vriend van het Koerdisch Instituut, zou dus in de ogen van het Franse ministerie een gevaarlijke terrorist zijn.

De Franse minister beschuldigt Remzi Kartal ervan om op 19 juli 2020 te hebben deelgenomen aan een bijeenkomst in het Koerdisch Democratisch Centrum van Bordeaux, waar hij hulde bracht aan twee gedode strijders en verklaarde dat deze strijders “het Koerdische volk morele hoop hadden gegeven”. Blijkbaar volstaan zulke uitspraken voor de heer Darmanin om een “verbod op toegang en verblijf op Frans grondgebied” uit te vaardigen.

Dit is gewoon te gek voor woorden! Het kan niet anders zijn dan dat hier een machtige Turkse lobby achter zit wiens invloed op de Franse politieke klasse niet langer twijfelachtig is. In het recente verleden hebben advocaten moeten vaststellen dat het Franse ministerie heel bewust de ogen sloot voor aanslagen op Koerdische activisten die heel duidelijk in opdracht waren van van de Turkse inlichtingendienst. Denk maar aan de aanslag en moord op 3 Koerdische vrouwen in Parijs in het jaar 2013. Een Turkse generaal bekende jaren later in een interview voor een Turkse TV-zender dat deze moord een Turkse staatsoperatie was.

Dit nieuw incident is een blamage voor Frankrijk! Want Remzi Kartal zet zich al jaren in om via diplomatieke onderhandelingen te komen tot een rechtvaardige en duurzame vrede in Turkije en de Koerdische regio.

Voor wie meer wenst te weten over Remzi Kartal, zijn democratische opvattingen en het “Franse incident”, verwijzen wij naar het artikel op het portaal van ‘Amitiés kurdes de Bretagne’.

F
E
E
D

B
A
C
K