Het Koerdisch Instituut schaart zich volledig achter de oproep van KOMAW, de Koerdische vereniging voor de familieleden van slachtoffers en verdwenen personen dat gevestigd is in Duitsland. KOMAW roept de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en in het bijzonder de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) op om niet langer te zwijgen over de misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door het Turkse regime.

Decennialang gebruikt de Turkse staat chemische wapens tegen burgerbevolking en de zich verzettende guerrillastrijders in Koerdistan. Sinds april van dit jaar heeft Turkije het gebruik van de nochtans verboden chemische wapens en gifgassen enorm opgevoerd als onderdeel van zijn bezettingsaanvallen op Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). Het heeft daar quasi dagelijks chemische wapens gebruikt. Meer dan 300 van dergelijke aanvallen werden intussen officieel bevestigd.

Het Koerdisch Instituut en de Uitvoerende Raad van het Koerdische Nationaal Congres (KNK) hechten daarom veel belang aan de CSP-26, met name de 26ste sessie van de conferentie van de lidstaten van de OPCW, die momenteel plaatsvindt van 29 november tot en met 3 december. Wij volgen deze belangrijke bijeenkomst op de voet.

Er zijn talloze internationale oproepen gedaan aan de OPCW, de VN en het Internationale Rode Kruis (ICRC) om deze oorlogsmisdaden te onderzoeken en te voorkomen, maar geen van deze instellingen heeft tot nu toe gereageerd. De CSP-26 biedt een zeer belangrijke kans voor de OPCW, de VN en het ICRC om eindelijk adequaat te reageren op die internationale oproepen en om hun taak te vervullen de mensheid te beschermen tegen het gebruik van chemische wapens.

We nodigen nogmaals de OPCW en al haar lidstaten uit om de berichten uit de getroffen gebieden in Zuid-Koerdistan heel ernstig te nemen. Om onmiddellijk een deskundige delegatie naar de getroffen Behdinan-regio te sturen, ter plaatse de nodige onderzoeken uit te voeren, en op die manier het verder gebruik van chemische wapens in de regio door Turkije te voorkomen. Indien de OPCW haar verantwoordelijkheid ontloopt om mensen te beschermen tegen chemische wapens, dan zou ze haar eigen regelgeving schenden en de geloofwaardigheid van de Chemical Weapons Convention (CWC) ernstig schaden. We hopen daarom dat de OPCW de CSP-26 zal gebruiken als een kans om haar wettelijke en morele verantwoordelijkheid na te komen en zo snel mogelijk een delegatie naar Zuid-Koerdistan te sturen.

Hieronder de Nederlandstalige, maar ook Duits- en Franstalige versies van de oproep van KOMAW, waarin meer details te vinden zijn met betrekking tot deze chemische aanvallen.

OPROEP KOMAW

KOMAW, de Koerdische vereniging voor de familieleden van slachtoffers en verdwenen personen, roept de Europese lidstaten en mensenrechtenorganisaties op om niet langer te zwijgen over de misdaden van de Turkse staat tegen de menselijkheid. We vragen alle politieke partijen en mensenrechtenorganisaties om een ​​standpunt in te nemen over deze kwestie.

De Turkse staat bestookt Koerdistan met chemische wapens. De fascistische AKP-MHP-dictatuur in Turkije breidt de bombardementen met chemische wapens en gifgas massaal uit.

Voor de wereld is het toch geen geheim meer dat de Turkse staat een vernietigingsoorlog voert tegen het Koerdische volk met de modernste oorlogswapens en technologieën. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen strijders en burgers. Vrouwen en kinderen worden niet ontzien. Het is een regelrechte genocide dat de Turkse staat pleegt. In de vier Koerdische regio’s worden niet alleen dorpen en steden vernietigd, maar ook de natuur en vooral de bossen moeten eraan geloven. Met name in het noorden (Turkije) en het zuiden van Koerdistan (Irak), maar ook in Rojava (West-Koerdistan/Syrië) worden de aanslagen alsmaar gewelddadiger.

Al twee jaar lang maakt het Turkse leger gebruik van diverse chemische wapens en giftige gassen om het verzet van de bevrijdingsstrijders en het Koerdische volk te breken. Deze misdaad heeft zich sinds februari 2021 nog meer geïntensifieerd. Volgens berichten uit Koerdische regio’s zoals Gire Sor en Werxele, zijn bij aanvallen van het Turkse leger zeker 11 vrijheidsstrijders omgekomen en zijn drie jongeren gewond geraakt door chemische wapens en gifgas. Getuigenissen van de overlevenden werden openbaar gemaakt. Volgens persverklaringen heeft het Turkse leger de afgelopen vijf maanden chemische wapens of gifgas gebruikt tijdens 138 aanvallen op Koerdische gebieden, waarbij tientallen burgers en strijders zijn omgekomen.

Bij aanvallen met chemische wapens heeft het Turkse leger op 4 september 2021 de burger Abdullah Hesen en zijn hele familie gedood in het dorp Hiror, in de buurt van Dihok. Nieuws dat in de openbaarheid werd gebracht door het “Christian Initiative for peace” in Irak. Deze organisatie verkondigde dat de Turkse staat niet alleen de HPG-guerrilla’s aanvalt, maar ook de hele Koerdische bevolking.

Tijdens een bombardement op de regio Kanimasi raakten 548 dorpelingen gewond door chemische wapens en gifgas. Gewonden werden naar een ziekenhuis gebracht door lokale Koerdische veiligheidstroepen, doch door Turkse agenten vermomd als medici ter plaatse gearresteerd. Deze instanties verklaarden dat de gewonden Covid-19 hadden opgelopen, waarmee zij hun grove misdaden verdoezelden.

Volgens rapporten van de Turkse Vereniging voor de Rechten van de Mens (IHD) heeft het Turkse leger tussen 1994 en 2011 in totaal 46 keer chemische wapens tegen de Koerden gebruikt, en verloren 437 HPG-strijders het leven. Dit jaar neemt het gebruik van chemische wapens en gevechtsgas in Rojava, Efrin, Serekaniye en Gire Spi schrikbarend toe. Het is bijzonder cynisch dat de Turkse consul-generaal in Den Haag, Saban DISLI, in diezelfde periode 30 euro doneerde aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

De Turkse minister van defensie, Hulusi Akar, gaf deels onder publieke druk van de media toe dat het Turkse leger “enkel traangas gebruikte” tijdens het Turkse offensief van 10 tot 13 februari 2021 in het gebergte van Gara.

De stelling van KOMAW is dat de Turkse staat doorheen de geschiedenis een beleid van genocide voerde. De wereld en de publieke opinie weten hiervan. Ihsan Sabri Caglayangil, de bekende Turkse politicus, sprak in 1986 tijdens een interview met Kemal Kilicdaroglu, een ander Turks politicus, de volgende woorden: “het Turkse leger heeft alle kinderen, ouderen, vrouwen en mannen zonder onderscheid als ratten vergiftigd en afgeslacht tijdens de opstand in Dersim in 1937-38″.

De praktijken die de Turkse staat toepast, met name het genocidale beleid en het gebruik van chemische wapens en gifgas tegen de Koerden, lijken sterk op die van de omvergeworpen dictator Saddam Hoessein. Saddam, die ook met behulp van chemische wapens en gifgas meer dan vijfduizend mensen vermoordde in de Koerdische steden Enfal en Halabca. Aanvankelijk viel Saddam Hoessein de Peshmerga-vrijheidsstrijders in de bergen aan met chemische wapens. Later werd bekend dat chemische wapens of gevechtsgassen uit Duitsland kwamen. Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap in het aanschijn van de oorlog die Saddam Hoessein voerde, moedigde de dictator aan om ongeremd chemische wapens en gifgas te gebruiken tegen de Koerdische burgerbevolking. Als de internationale gemeenschap blijft zwijgen over de Turkse misdaden en het gebruik van chemische wapens, dan zou de omvang van de brutaliteit van het Turkse leger die van Saddam wel is kunnen overtreffen, en worden die vergelijkbaar met de methoden van de Islamitische Staat.

KOMAW richt zijn oproep aan de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Europees Parlement en vooral de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die in 1997 werd opgericht door 193 landen, waaronder Turkije. KOMAW vraagt deze organisaties om hun stilzwijgen te verbreken en te handelen in overeenstemming met eigen doelstellingen. Zo niet dragen ze mede een verantwoordelijkheid voor de Turkse staatsmisdaad en zouden ze deze misdaad bestendigen als een zwarte vlek in de geschiedenis. Mensen uit de politiek, niet-gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van Koerdische gebieden, waar chemische wapens werden gebruikt, roepen westerse landen en organisaties op om naar Koerdistan te komen en het gebruik van chemische wapens en hun destructieve gevolgen te onderzoeken via onafhankelijke organisaties. Dit beroep werd tot nu toe niet gehoord. Waarom? Wat weerhoudt de westerse landen en organisaties ervan de misdaad van de Turkse staat ter plaatse te onderzoeken en bekend te maken aan de publieke opinie in de wereld?

Tegelijkertijd roepen we het Koerdische volk en hun vrienden op om op alle mogelijke manieren te vechten en bij te dragen tegen deze barbaarse aanvallen door de Turkse staat. We zijn het de wereld verplicht voor de vrijheid van ons land en van de mensheid.

KOMAW- 04.11.2021

Downloaden (PDF, 133KB)

Downloaden (PDF, 126KB)

 

F
E
E
D

B
A
C
K