De tv-kijkers hebben kunnen constateren in welke condities de Koerdische bevolking in Oost-Turkije leeft. Deze mensen worden in de steek gelaten door hun regering; er is geen enkele vorm van infrastructuur en een wegennet is onbestaande.

De regering heeft niets gedaan aan de heropbouw van deze regio nadat zij de vorige decennia de gronden in beslag nam en duizenden Koerdische dorpen platbrandde. De bevolking beschikt zelfs niet over de minimale bestaansmiddelen om in waardigheid te kunnen leven. De burgemeester van een klein dorpje, die door een journalist werd geïnterviewd, verklaarde dat de bevoegde autoriteiten nog steeds niet hebben ingegrepen ondanks zijn verzoeken om de verspreiding van het dodelijke virus H5N1 tegen te gaan. Hij is vooral verwonderd over het feit dat hij zelfs niet werd geïnformeerd over de risico’s. De Wereldgezondheidsorganisatie is verontwaardigd en moet noodgedwongen constateren dat er niets werd gedaan om bepaalde bevolkingsgroepen, die een groot risico liepen, te beschermen. Alhoewel de Turkse regering officieel niet meer in staat van oorlog is, gaat zij op een geniepige en abjecte wijze, nl. door de Koerdische bevolking te verwaarlozen en de extreme armoede waarin zij verkeren te negeren, door met het uitmoorden van haar eigen onderdanen.

F
E
E
D

B
A
C
K