img_20161207_151533860

13de INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER “DE EUROPESE UNIE, TURKIJE, HET MIDDEN-OOSTEN EN DE KOERDEN”

 

Woensdag 7 & donderdag 8 december 2016

Europees Parlement, Brussel

 

TURKIJE, DE KOERDEN EN DE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN

TURKIJE – EEN OPGESCHORTE DEMOCRATIE

ISIS EN DE CRISIS IN HET MIDDEN-OOSTEN

 

DE EINDRESOLUTIE VAN DE 13de JAARLIJKSE EUTCC-CONFERENTIE: KOERDISCHE EISEN EN AANBEVELINGEN

 

KOERDISCHE EISEN EN HET ONTKENNINGSBELEID

De Koerden geloven dat hun problemen binnen de grenzen van Turkije kunnen worden opgelost, via dialoog en democratische methoden. Ze willen dat hun nationale identiteit erkend wordt in de grondwet en ze willen beroep kunnen doen op culturele en politieke rechten zoals deze gewaarborgd worden in internationale conventies. Ze willen ook een politieke status waardoor ze zelfbestuur kunnen bemachtigen, zoals bestaat in verschillende democratische landen. Door niet tegemoet te komen aan deze eisen, blijft de Turkse staat zijn 93 jaar oude beleid van ontkenning en geweld verderzetten, waarmee het bewezen heeft niet in staat te zijn deze mentaliteit te veranderen.

 • De conferentie roept Turkije op om het beleid van ontkenning en geweld te beëindigen en om het bestaansrecht van de Koerden en alle andere etnische en religieuze groepen te erkennen en te garanderen.

EUROPESE ZWARTE LIJST

Nadat de Koerdische leider Abdullah Öcalan op 15 februari 1999 ontvoerd werd en uitgevaardigd werd aan Turkije, trokken guerrilla-eenheden zich terug in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak), waar ze 5 jaar bleven. Hoewel ze niet één kogel afschoten, maakte de Turkse staat geen gebruik van deze historische gelegenheid. Terwijl de EU en de VS Turkije hadden moeten overtuigen om een vredevolle oplossing te vinden, zetten ze de PKK in het begin van 2002 op de zwarte lijst. Dit zette Turkije aan om opnieuw terug te keren naar een oorlogsgezinde houding t.o.v. de Koerdische kwestie. De Koerden zagen deze jammerlijke beslissing als een historisch onrecht dat niet hielp om een vredevolle en politieke oplossing te vinden voor hun probleem.

Op 3 november 2016 bracht de Correctionele Raadkamer in Brussel (41ste Kamer) een verdict uit dat stelde dat de oorlog in Turkije “… een gewapend conflict is waarop internationaal humanitair recht van toepassing is” volgens de Conventies van Genève en het Rome Statuut.

Daarom:

 • De PKK zou aanvaard moeten worden als een partij in het conflict. Dit weerspiegelt de werkelijkheid van de PKK en
 • De PKK zou verwijderd moeten worden van de “lijst van terroristische organisaties”. Dit zou een enorme bijdrage betekenen voor vrede en het zou de weg openen naar een politieke oplossing.

VREDESPROCES

Mr. Abdullah Öcalan, die bijna 18 jaar gevangen heeft gezeten maar die door de staat aanvaard werd als de “hoofdonderhandelaar”, deed een voorstel dat door de AKP-overheid aanvaard werd. Er werden gesprekken gehouden van 2013 tot 5 april 2015, die resulteerden in een ‘Road Map’ bestaande uit 10 artikelen. Het doel was een doorbraak voor een democratische republiek in Turkije. Hoewel leiders van de PKK hiervoor voorbereidingen begonnen te treffen, ontspoorde Erdogan op 5 april 2015 het proces. Daarom roept de EUTCC-conferentie op om het volgende te doen:

 • Vraagt om de “Freedom for Öcalan Campaign” te steunen, die in april 2016 gelanceerd werd door de grote Britse vakbonden GMB en UNITE, die de vrijlating van mr. Öcalan vragen als een cruciaal element om het vredesproces succesvol te laten zijn.
 • Vraagt om het vredesproces opnieuw te starten en daarbij mr. Öcalan vrijheid te geven en vrij te laten om zijn eigen onderhandelingsteam op te stellen en vrij contact te hebben met zijn beweging.

ABDULLAH ÖCALAN ONDER CONSTANTE DREIGING

Onze conferentie ontving de informatie dat AKP-MHP kringen de executie van Mr. Abdullah Öcalan aan het overwegen zijn. Meer zelfs, diegenen die dit aan het overwegen zijn, zijn verschillende partijen aan het vragen wat de resultaten van deze actie zouden kunnen zijn. Analisten hebben ook gezegd dat het voorstel om de doodstraf opnieuw in te voeren binnen dit kader moet worden gezien. We weten niet wat er waar is van deze beweringen. Echter, we krijgen informatie dat dit gedaan wordt om de basis te leggen voor de executie van mr. Öcalan. Eender welke aanval op Mr. Öcalan zal niet enkel de Koerden en Turkije raken, maar zal een impact hebben op de hele wereld.

 • Om deze reden en dringendheid, vragen we om onmiddellijke aandacht voor deze levensbedreigende situatie van voornamelijk het Koerdische volk, aan de EU, relevante internationale organisaties en de publieke opinie, om deze gevaarlijke situatie te vermijden.

PATRONEN VAN ONDERDRUKKING EN VERNIELING

Na het falen van haar plannen in Koerdistan, heeft de AKP-overheid van de ‘noodtoestand’ een uitzonderlijke gelegenheid gemaakt om aanvallen op de Koerden op te voeren. In wat scherpe schendingen waren van internationaal humanitair recht, heeft de overheid de Koerdische steden Cizre, Sur, Nusaybin, Idil, Gever, Silvan en Sirnak compleet vernield, waarbij er honderden mensen werden gedood en 1,5 miljoen mensen gedwongen werden te migreren. Daarnaast werden in Cizre 103 burgers levend verbrand. Daarenboven zijn er toegenomen aanvallen op Koerdische legale politieke instellingen en politieke vertegenwoordigers. Tot diegenen die ze gearresteerd hebben, behoren onder meer HDP-covoorzitters Selahattin Demirtas en Figen Yuksekdag, DBP-covoorzitter Sebahat Tuncel, KJA-woordvoerder Ayla Akat Ata en Amed co-burgemeesters Gulten Kisanak en Firat Anli. Vele andere co-burgemeesters, gemeenteraadsleden, partijleden en -bestuursleden werden ook gearresteerd.

Daarom roept de EUTCC-conferentie op om het volgende te doen:

 • Vraagt de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen, waaronder de HDP covoorzitters.
 • Vraagt de staat om alle regeringsgezinde plaatsvervangers terug te trekken en de co-burgemeesters en andere vertegenwoordigers vrij te laten.

DE KOERDEN EN DE OPPOSITIE ‘ZUIVEREN’

Na de couppoging riep Erdogan een noodtoestand uit en begon hij een ‘zuiveringsproces’ van alle werkelijke en vermeende oppositie, waarmee hij van Turkije één grote gevangenis maakte. Zoals het Europees Parlement vaststelde (RC8-1276/2016RC8-1276/2016RC8-1276/2016RC8-1276/2016RC8-1276/2016RC8-1276/2016RC8-1276/2016RC8-1276/2016), “[…] terwijl deze maatregelen onevenredig zijn en in strijd zijn met basisrechten en -vrijheden die beschermd worden door de Turkse grondwet, met de democratische waarden waarop de EU gebaseerd is en met de ICCPR; terwijl de autoriteiten 10 HDP-vertegenwoordigers en zo’n 150 journalisten (het hoogste aantal wereldwijd) hebben gearresteerd; terwijl 2386 rechters en aanklagers en 40.000 anderen worden vastgehouden; terwijl 129.000 publieke medewerkers ofwel geschorst (66.000) of ontslagen (63.000) blijven, waarvan de meesten geen officiële klacht tegen zich hebben (p. 02)”. Verder werden 7 kranten, 1 tijdschrift, 1 radiostation en 375 verenigingen gesloten. Daarenboven werden 34 Koerdische burgemeesters gearresteerd terwijl 57 gemeenten in de Koerdische regio’s vervangen werden door regeringsgezinde plaatsvervangers. Het voornaamste doel van Turkije achter deze grootschalige zuivering is om te verzekeren dat de HDP de verkiezingsgrens niet haalt bij de volgende verkiezing. Daarom vraagt de EUTCC-conferentie het volgende:

 • Roept Turkije op om alle aanvallen op Koerden, oppositieleden, journalisten, studenten en vakbondsafgevaardigden te stoppen, en alle beperkingen op NGO’s, kranten, radiostations, magazines en Tv-stations op te heffen.

DE EU EN HAAR WAARDEN

Het feit dat mensenrechten en fundamentele vrijheden het hart vormen van de EU, wordt benadrukt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vooral in de inleiding worden de waarden van vrede, menselijke waardigheid en fundamentele vrijheden vermeld als cruciale waarden van de VN en de EU. De eenvoudige realiteit is dat Turkije publiekelijk en onbeschaamd al deze waarden schendt. Er is geen vrede als terrorisme en zelfs oorlog worden opgelegd op de Koerden. Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie worden geschonden, zoals bevestigd wordt door een Speciaal Rapporteur van de VN, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, Amnesty International en Human Rights Watch.

We roepen de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties op om:

 • Democratische krachten en nieuwe democratische maatschappijmodellen voor vrede in het Midden-Oosten te steunen;
 • Het Democratische Zelfbestuur in Rojava te erkennen;
 • De Noord-Syrië Federatie ter erkennen en te steunen;
 • Om dringend Humanitaire Hulp te voorzien voor de van IS bevrijde gebieden die nauw samenwerken met de lokale administratie in Rojava;
 • Om snel actie te nemen om de onophoudelijke politieke coup te stoppen die bezig is in hun lidstaat Turkije;
 • Om hun verklaringen van bezorgdheid over de ontwikkelingen in Turkije op te volgen met concrete en effectieve maatregelen.

 

We roepen de Europese Unie en de Europese overheden op om:

Het toetredingsproces met Turkije te bevriezen totdat President Erdogan zijn aanvallen op de democratie begint terug te draaien: onderdrukking van civiele en politieke rechten, sluiting van politieke organisaties en de arrestaties van honderden duizenden mensen;

 • Om het absoluut duidelijk te maken aan Erdogan dat zijn onderdrukking van democratie en repressie van politieke oppositie onmiddellijk moet stoppen;
 • Om de vrijlating te vragen van alle verkozen politici, parlementsleden en burgemeesters van de HDP en andere partijen, die gevangen genomen werden in de huidige repressiegolf, en om hen opnieuw in te stellen op de posten waartoe ze wettelijk verkozen zijn;
 • Om hun verzet te uiten door hun ambassadepersoneel uit Turkije terug te trekken, om duidelijk te tonen dat de huidige autoritaire politiek van Erdogan totaal onaanvaardbaar is;
 • Om alle nodige maatregelen te treffen om te garanderen dat volledige democratie en burgerrechten zullen hersteld worden in Turkije;
 • Om het duidelijk te maken aan de politieke leiders van Turkije dat hun huidige beleid een groot gevaar vormt voor hun eigen land om een pariastaat te worden, waardoor oude allianties verzwakt zullen worden, en economische vooruitgang geërodeerd zal worden;
 • Om sterk de besprekingen en de bedoeling te veroordelen van de Turkse overheid om de doodstraf opnieuw in te voeren;
 • Om nooddelegaties te sturen om de gevangengenomen parlementsleden en burgemeesters van de HDP te bezoeken.

 

 

 

Het Europees Parlement, 8 december 2016

F
E
E
D

B
A
C
K