Leterme beloofde, op vraag van Erdogan, "zo snel als mogelijk" een vergadering tussen de ministers van beide landen van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie te beleggen. Centraal zouden daarbij staan de verhoging van de veiligheid, de aanpak van de Koerdische satellietzender Roj-Tv en de zaak Fehriye Erdal.

Frieda Brepoels, Europees parlementslid voor de N-VA, betreurt de demarche van de ontslagnemende premier: "Het is niet de eerste keer dat Turkije België probeert in te zetten voor zijn strijd tegen de PKK. In maart werd er al een vergadering tussen België en Turkije over dezelfde dossiers opgezet, maar enkel op ambtelijk niveau. Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat België nu bij monde van premier Leterme zo gretig op de wensen van Turkije ingaat en overleg op ministerieel niveau toelaat. Bovendien is het maar de vraag of een ontslagnemend premier dergelijke beloftes kan doen."

Vooral de belofte om te gaan spreken over Roj-Tv, dat uitzendt vanuit Denemarken en een studio in Denderleeuw heeft, zit Brepoels hoog. "Het is niet de eerste keer dat Roj-Tv wordt geviseerd. In het voorjaar van 2010 vond er onder druk van Turkije voor de zoveelste keer een grootschalige inval plaats bij Roj-Tv in Denderleeuw, onder het mom van banden met de PKK. Iedereen die toen werd opgepakt, is ondertussen vrijgelaten en zoveel maanden na de inval loopt het onderzoek nog altijd, maar is er nog steeds geen aanklacht bekend. De Belgische autoriteiten moeten er echt over waken zich niet voor de Turkse kar te laten spannen, en de uitholling van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid op een presenteerblaadje aan Turkije aan te bieden. Roj-Tv zendt conform alle wettelijke verplichtingen uit en geeft geweldloos uitdrukking aan de Koerdische stem. Het doelbewust viseren van een belangrijk informatiekanaal voor de Koerden in ons land is onaanvaardbaar louter en alleen omdat de vrije berichtgeving een doorn in het oog is van Turkije."

Voor Brepoels is het hoog tijd voor een meer kritische houding van België, en de rest van de Europese lidstaten, tegenover Turkije. "De onderdrukking van de Koerden in Turkije gaat immers onverminderd voort, ze worden gediscrimineerd op vele terreinen door de Turkse staat, o.a. op vlak van taalvrijheid en onderwijs in eigen taal, een schandelijke houding voor een kandidaat-lidstaat van de EU", meent nog Brepoels. 11 mei 2011

Frieda Brepoels
Europees Parlementslid N-VA
0475/94.70.35

F
E
E
D

B
A
C
K