Koerdisch Instituut, Brussel, 6 maart 2020

De vluchtelingencrisis en de terreurdreiging die uitgaat van jihadistische groeperingen zoals de Islamitische Staat zijn twee belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor de Europese Unie. De beste oplossing zou erin bestaan vrede, democratie en respect voor mensen- en volkerenrechten te bewerkstelligen in het Midden-Oosten en de omliggende staten. Zodat mensen niet hoeven te vluchten en zodat er geen wrok hoeft te bestaan richting Europa. Wat we als Europese staten vooral niet moeten doen is nog meer olie op het vuur gooien, dat lijkt evident.

Waarom houden we dan niet op met dictators te steunen die oorlog stoken in de regio? Despoten die mensen op de vlucht laten slaan en die allerlei jihadistische milities bewapen? Dat vragen wij u, dames en heren politici.

Hoe halen we het in ons hoofd om nog meer geld en politieke steun te beloven aan het regime van de Turkse president Erdoğan? Waarom geven we wederom toe aan de immorele chantagemethodes die hij gebruikt, nl. het leven van miljoenen vluchtelingen?

Dat terwijl Turkije de voornaamste sponsor is van tal van jihadistische milities in Syrië, onder meer gelinkt aan de Islamitische Staat. Dat deze milities zich schuldig maken aan gruwelijke oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen, is ondertussen nochtans genoeg geweten.

Dat terwijl Turkije een groot deel van Syrisch grondgebied illegaal bezet houdt en simpelweg annexeert.

Dat terwijl Turkije één van de belangrijkste partijen is die de Syrische oorlog in gang houdt.

Dat terwijl Turkije door zijn oorlogsdaden juist medeverantwoordelijk is voor vluchtelingenstromen in Syrië, onder meer vanuit de gebieden die Turkije bezet.

Dat terwijl sinds de mislukte coup tienduizenden mensen uit Turkije wegvluchtten omwille van de repressie.

Dat terwijl Erdoğan geen moer geeft om het lot van de miljoenen vluchtelingen die hij cynisch inzet als chantagemiddel tegenover de Europese Unie.

Erdoğan veroorzaakt vluchtelingenstromen en bewapent jihadistische terreurorganisaties. We moeten ophouden met Turkije te bekijken als een deel van de oplossing, het regime van Erdoğan vormt juist een deel van het probleem. De grootste fout die Europa nu kan maken is toegeven aan de chantage van Erdoğan en hem nog meer politieke steun en geld aanbieden. Anders dweilen we met de kraan open.

Het enige juiste en – op langere termijn – verstandige beleid bestaat eruit te stoppen met het financieren, bewapen en politiek ondersteunen van machtshongerige en oorlogszuchtige despoten. Wie onze steun nodig heeft, is de democratische oppositie in de regio.

Wie onze steun nodig hebben, zijn de Koerden en hun Arabische, Assyrische, Turkmeense en andere bondgenoten die in het noorden van Syrië een democratische, feministische, seculiere en multiculturele samenleving proberen uit te bouwen. Zij vormen een hoopgevend alternatief voor het dictatoriale bewind van Assad én voor de plunderende en moordende huurlingen van Erdoğan. Zij gaven hun leven om IS te verslaan. En zij vangen miljoenen vluchtelingen op uit de rest van Syrië. Als er iemand Europese steun verdient, dan zijn zij het. Als er iemand een goede bondgenoot is voor het oplossen van de vluchtelingencrisis en de terreurdreiging die uitgaat van jihadistische groeperingen, dan zijn zij het.

Hoe lang gaat het nog duren tot wanneer onze politici en beleidsvoerders dat inzien? De klok tikt ongenadig verder.

(Foto: Al Jazeera – 1 Maart 2020)

F
E
E
D

B
A
C
K