Op 3 april 2008 werd de Koerdische schrijver en politicus Orhan Miroglu door een rechtbank in het Turkse Mersin veroordeeld voor het gebruik van de Koerdische taal in het openbaar op 27 juni 2007. Hij overtrad hiermee art 298 van de Turkse verkiezingswet. Die zegt dat verkiezingspropaganda enkel in het Turks toegelaten is. Hij kreeg hiervoor 6 maanden gevangenisstraf met uitstel. De rechter was Dilek Erdal (36890). Er zou geen hoger beroep mogelijk zijn. Op 4 augustus 2008 schreef men vanuit Mersin een brief aan de procureur-general in Ankara. Volgens die brief zou het gerecht hem om de drie maand moeten inspecteren of hij nog inbreuken pleegt op het verbod van het gebruik van de Koerdische taal in het openbaar. En dit vijf jaar lang. De boodschap luidt dat men onmiddellijk de gerechtelijke autoriteiten in Mersin moet verwittigen en dat zij het nodige zullen doen om Dhr. Miroglu naar de gevangenis te sturen.

Op 8 oktober werd het enige Koerdische magazine in Turkije, Azadiya Welat, gesloten voor 30 dagen. Daarnaast werden de laatste maand nog 4 andere kranten stop gezet door de AKP partij en het Turkse leger.

Nochtans bepaalt art 39 van het Verdrag van Lausanne uit 1923 dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd op het vrij gebruik van talen in private relaties, in handel, godsdienst, in de pers of enige vorm van publicaties of op publieke vergaderingen.

– Hoe staat de Europese Commissie tegenover de wetgeving in Turkije waarbij het verboden wordt om Koerdisch te spreken in het openbaar?
– Hoe staat de Commissie tegenover de grove inbreuken op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid door Turkije?Orhan_Miroglu_457265158.jpg
– Schendt Turkije hiermee de criteria van Kopenhagen?
– Hoe denkt de Commissie hierop te reageren in het licht van de lopende toetredingsonderhandelingen met Turkije?
– Welke acties denkt de Commissie te ondernemen om te zorgen dat Orhan Miroglu opnieuw ten volle kan genieten van zijn rechten?
– Welke acties denkt de Commissie te ondernemen om te zorgen dat de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting ook voor de Koerden wordt gevrijwaard in Turkije?
 

 

Handtekening(en): Datum:  10 oktober 2008
Frieda Brepoels

 

F
E
E
D

B
A
C
K