Op 29 november jl. hebben leden van het Europees Parlement een brief gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie (Ursula Von Der Leyen) en de hoge vertegenwoordiger van de Commissie (Josep Borrell). In deze brief spraken de parlementsleden hun ernstige bezorgdheid uit over de laatste aanvallen van Iran en Turkije op Koerdische gebieden in Syrië en Irak en het militaire optreden van Iran in zijn Koerdische regio’s.

Samengevat roepen de leden van het Europees Parlement de voorzitter van de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op om:

  • namens de Europese Unie te spreken en een sterke en aanhoudende diplomatieke actie met de lidstaten te coördineren, ook binnen de Verenigde Naties en de NAVO,  om de aanvallen van Turkije en Iran in Syrië en Irak duidelijk en publiekelijk te veroordelen en er bij de Turkse en Iraanse autoriteiten op aan te dringen elke grensoverschrijdende militaire operatie onmiddellijk stop te zetten;
  • een beroep te doen op de Verenigde Naties, de Internationale Anti-IS Coalitie en onze NAVO-partners om ervoor te zorgen dat onze Turkse bondgenoot zich in overeenstemming met zijn internationale verplichtingen en in overeenstemming met het internationale recht gedraagt;
  • de pogingen om de op twee na grootste Democratische Partij in Turkije (HDP) te verbieden krachtig af te wijzen en er bij de Turkse autoriteiten op aan te dringen hun internationale wettelijke verplichtingen na te komen en de besluiten van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit te voeren waarin de vervolging en opsluiting van HDP-politici wordt veroordeeld;
  • er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen onmiddellijk een einde te maken aan het gebruik van dodelijk geweld tegen ongewapende demonstranten en hen eraan te herinneren dat het niet stoppen van de voortdurende schendingen zal leiden tot intense en gecoördineerde internationale diplomatieke repercussies;
  • op te roepen tot een onderzoek door de Verenigde Naties naar de beschuldigingen met betrekking tot het gebruik van chemische wapens door Turkse strijdkrachten in Iraaks Koerdistan;
  • alle hefbomen en instrumenten die ons ter beschikking staan aan te wenden om een klimaat van vrede en dialoog in de regio te bevorderen, ervoor te zorgen dat de stem van het Koerdische volk wordt gehoord, dat op hun aspiraties wordt gereageerd en dat zij de kans krijgen om over hun eigen toekomst te beslissen, en om te verduidelijken welke initiatieven de Commissie in dit verband denkt te nemen.

Hieronder vindt u de volledige brief, inclusief de lijst

Downloaden (PDF, 117KB)

F
E
E
D

B
A
C
K