Hieronder de persmededeling vanwege de ‘EU Turkey Civic Commission’ (EUTCC)

EUTCC – 6 oktober 2020

De afgelopen dagen in Turkije werden gekenmerkt door een golf van arrestaties van politici van de Democratische Volkspartij (HDP), waaronder de burgemeester van Kars, talrijke voormalige parlementsleden en leden van de partijraad. Tegen zeven parlementsleden zal een procedure worden gestart om hun immuniteit op te heffen. De gearresteerde burgemeester van Kars werd onmiddellijk vervangen door een aangestelde ‘vertrouwenspersoon’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dergelijke vertrouwenspersonen besturen intussen 59 van de 65 gemeenten die de HDP bij de lokale verkiezingen van 2019 had gewonnen. Doorgaans alle afgezette en gearresteerde burgemeesters zitten momenteel in een Turkse gevangenis. Gedurende een vorige ambtsperiode zijn er in 96 van de 102 gemeenten HDP-burgemeesters uit hun functie ontzet.

Elke vorm van protest tegen ‘de onderdrukking van de wil van de kiezers’ wordt door de Turkse staat met geweld beantwoord. Het is vooral in die gebieden, die voornamelijk door Koerden worden bewoond, dat repressie, militaire aanwezigheid en fraude de verkiezingen domineren. Een situatie die al aan de gang is nog vóór Erdogan en de AKP aan de macht kwamen. Het meest frappante voorbeeld voor het Westen van verkiezingsfraude en het ‘stelen van verkiezingen’ was het opnieuw uitvaardigen van gemeenteraadsverkiezingen in Istanbul vorig jaar.

De laatste arrestatiebevelen omvatten 82 huidige en voormalige HDP-functionarissen. De arrestaties werden ingegeven door protesten uit solidariteit met Kobane, de stad die internationaal bekend werd vanwege haar verzet tegen Islamitische Staat. Er volgden toen honderden arrestaties en veroordelingen. Ayhan Bilgen, burgemeester van Kars, had een grondwettelijke klacht ingediend en kreeg zelfs een schadevergoeding.

De hoofdofficier van justitie van Ankara – die de opdracht gaf tot de arrestaties – huwde een week eerder. Getuigen van dit huwelijk waren onder meer de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Defensie en de chef van de generale staf. Na de ceremonie bezocht het echtpaar de president in zijn paleis voor een huwelijksgeschenk. Dit toont de nauwe relatie aan die er bestaat tussen Erdogan en de hoofdaanklager. Een relatie die teruggaat tot de tijd toen Erdogan in Istanbul gevangen zat.

Het is en blijft onaanvaardbaar dat een land op quasi dagelijkse basis wettelijk verkozen politici aanvalt en arresteert, verkiezingen steelt en manipuleert en de mensenrechten schendt. Het EU Turkey Civic Commission (EUTCC) dringt er bij de Europese Commissie en de Raad van Europa op aan om onmiddellijk concrete maatregelen te nemen tegen Turkije.

Namens het bestuur van EUTCC

Kariane Westrheim, voorzitter

Dersim Dağdeviren, bestuurslid

F
E
E
D

B
A
C
K