In het showproces dat in Turkije bekend staat als de “Kobanî-zaak”, werden vandaag – 16 mei 2024 – na 8 jaar de vonnissen uitgesproken. Zoals op het Koerdisch Instituut werd gevreesd, zijn de beklaagden veroordeeld tot bijzonder lange gevangenisstraffen.

108 politici van de Koerdische Democratische Volkspartij (HDP) stonden terecht voor een Turkse rechtbank. De “Kobani-zaak” verwijst naar een gebeurtenis waarbij Koerdische politici, samen met duizenden burgers, in 2014 protesteerden tegen Islamitische Staat, en de Turkse regering opriepen om in te grijpen en burgers te helpen.

De voormalige pro-Koerdische partijleider Selahattin Demirtas (foto) werd veroordeeld tot meer dan 40 jaar gevangenisstraf wegens het aanzetten tot de protesten in 2014 naar aanleiding van een aanval van ISIS op de Syrisch-Koerdische stad Kobani. Covoorzitter Figen Yuksekdag (foto), kreeg iets meer dan 30 jaar gevangenisstraf.

Dergelijk “schijnproces” onthult zonder meer de houding van Turkije tegenover ISIS. De beklaagden hadden solidariteit getoond met de strijd tegen ISIS in Rojava. Het vonnis is een vrijspraak voor ISIS. Hoewel de coalitie van de Turkse extreme partijen AKP en MHP doorslaggevend is, werd de weg geplaveid met stemmen van de centrumlinkse CHP, die ermee instemde de immuniteit van talrijke HDP-afgevaardigden op te heffen.

Er zijn nu heel dringend ondubbelzinnige antwoorden nodig vanwege Europese instanties, vooral van de Europese Unie en de Raad van Europa. Het louter uiten van bezorgdheid en aarzelend handelen versterkt elke vorm van autoritarisme in Turkije. Degenen die een democratisch Turkije willen, moeten de democratische krachten steunen en nu handelen.

Uit het vonnis blijkt dat Turkije de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de resoluties van de Raad van Europa en de Raad van Ministers van de Europese Unie negeert, die allemaal oproepen tot de vrijlating van gevangenen. Het Koerdisch Instituut roept de Europese instellingen op om onmiddellijk politieke sancties op te leggen uit respect voor hun eigen besluiten.

F
E
E
D

B
A
C
K