Amendement, 02/12/2008, ntwerp resolutie, 414.936

vindt het onaanvaardbaar dat de Turkse Minister van Defensie het deportatiebeleid van de Turkse staat uit de eerste helft van de twintigste eeuw verheerlijkt tijdens een toespraak op de Turkse ambassade in Brussel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de dood van Mustafa Kemal Atatürk op 10 november 2008

Amendement, 02/12/2008, ntwerp resolutie, 414.936

17. dringt er bij de Turkse regering op aan om met grote spoed een politiek initiatief te lanceren ten gunste van een duurzame regeling van de Koerdische kwestie ten einde de economische en sociale mogelijkheden van burgers van Koerdische origine te vergroten en hun culturele rechten duidelijk te verbeteren, met inbegrip van reële mogelijkheden om Koerdisch te leren op openbare en particuliere scholen en deze taal te gebruiken in de omroep, in het dagelijks leven en bij de toegang tot openbare diensten;
17. dringt er bij de Turkse regering op aan om met grote spoed een politiek initiatief te lanceren ten gunste van een duurzame regeling van de Koerdische kwestie ten einde de economische en sociale mogelijkheden van burgers van Koerdische origine te vergroten en hun culturele rechten duidelijk te verbeteren, met inbegrip van reële mogelijkheden om Koerdisch te leren op openbare en particuliere scholen en deze taal te gebruiken in de omroep, in het dagelijks leven en bij de toegang tot openbare diensten; en roept de Turkse overheid op om haar wetgeving inzake politieke partijen zodanig aan te passen dat het gebruik van een andere taal dan het Turks in het politieke leven niet langer onwettig is;

Amendement, 02/12/2008, ntwerp resolutie, 414.936 

18. doet een beroep op de Demokratik Toplum Partisi (Partij voor een democratische samenleving – DTP) en al haar gekozen leden om zich duidelijk te distantiëren van de Partiya Karkerên Kurdistan (Arbeiderspartij van Kurdistan – PKK) en haar terroristische activiteiten, en doet een beroep op alle partijen een bijdrage te leveren aan een oplossing die de stabiliteit, welvaart en integriteit van de Turkse staat vergroot;
18. doet een beroep op de Demokratik Toplum Partisi (Partij voor een democratische samenleving – DTP) en al haar gekozen leden om zich duidelijk te distantiëren van elk gebruik van geweld door de Partiya Karkerên Kurdistan (Arbeiderspartij van Kurdistan – PKK) (schrappen), vraagt aan de DTP om een rol te spelen bij het overtuigen van de PKK om de wapens neer te leggen, en doet een beroep op alle partijen een bijdrage te leveren aan een oplossing die de stabiliteit, welvaart en integriteit van de Turkse staat vergroot;

veroordeelt de uitspraak van het vijfde hoge strafwethof van Diyarbakir op 4 december jongstleden waarbij het voormalig Koerdisch parlementslid en winnaar van de Sacharov-prijs van 1995 Leyla Zana opnieuw veroordeeld werd tot 10 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van lidmaatschap van de PKK, nadat ze tussen 1994 en 2004 reeds 10 jaar in de gevangenis doorbracht

betreurt het proces tegen de DTP en haar vertegenwoordigers die worden verhinderd in het uitoefenen van hun democratische taak. Roept de Turkse overheid op om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de gemeentelijke verkiezingen van 29 maart 2009 rechtsgeldig te laten verlopen.

veroordeelt de uitspraak van het vijfde hoge strafwethof van Diyarbakir op 4 december jongstleden waarbij het voormalig Koerdisch parlementslid en winnaar van de Sacharov-prijs van 1995 Leyla Zana opnieuw veroordeeld werd tot 10 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van lidmaatschap van de PKK, nadat ze tussen 1994 en 2004 reeds 10 jaar in de gevangenis doorbracht

veroordeelt de uitspraak van het vijfde hoge strafwethof van Diyarbakir op 4 december jongstleden waarbij het voormalig Koerdisch parlementslid en winnaar van de Sacharov-prijs van 1995 Leyla Zana opnieuw veroordeeld werd tot 10 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van lidmaatschap van de PKK, nadat ze tussen 1994 en 2004 reeds 10 jaar in de gevangenis doorbracht

F
E
E
D

B
A
C
K