"Frieda Brepoels, namens de PPE-DE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, na de gemeenteraadsverkiezingen op 29 maart, waarbij de Koerdische partij, de DTP, een schitterende overwinning behaalde – zij verdubbelde bijna het aantal burgemeesters van 52 naar 98 – is het toch duidelijk dat de Koerdische kwestie niet langer gereduceerd kan worden tot een socio-economisch gegeven, zoals Erdogan en zijn partij, de AKP, tot dusverre hebben gedaan. Er is duidelijk een politieke oplossing nodig en de DTP moet ook als een volwaardige gesprekspartner worden aanvaard. In die situatie zou men toch denken dat een repressieve aanpak achterhaald is, en tóch zijn de Turkse autoriteiten weer gestart met een grootschalige arrestatiegolf. Meer dan 400 DTP-kaderleden werden aangehouden, omdat ze een oplossing vragen voor het Koerdische vraagstuk. Mijn vraag aan de Commissie is dan ook: dit is nu al de vijfde of zesde partij die de Koerden zijn gestart – op dit ogenblik met de naam DTP – met 21 parlementsleden en 98 burgemeesters – en toch blijven de Koerden buiten spel gezet.

F
E
E
D

B
A
C
K