Gezamenlijke verklaring
GENOEG, GENOEG, GENOEG!

Afgelopen donderdag hebben door de media opgehitste heethoofden, die onderworpen zijn aan de dictatoriale macht van Ankara, in samenspraak met diezelfde macht en met de goedkeuring van bepaalde Belgische politieke mogendheden, ongestraft het Koerdisch Instituut te Brussel aangevallen.

Erdogan heeft de poging tot staatsgreep van 15 juli 2016 (machtsstrijd tussen de twee islamitische groeperingen aan de macht), in zijn voordeel doen uitdraaien, in alliantie met de neofascisten van MHP, om samen alle democratische oppositie in Turkije te beëindigen. Zowel de parlementaire oppositie, als journalisten, advocaten, academici, mensenrechtenactivisten en minderheden, worden geviseerd door de dictatoriale macht. Daarenboven wordt er een meedogenloze strijd gevoerd tegen het Koerdische volk, met verwoestingen en slachtpartijen die al vijftien jaar ongeëvenaard zijn, zowel binnen als buiten de grenzen.

In een dergelijk klimaat protesteren de democratische organisaties en verenigingen van allochtonen uit Turkije (Alevieten, Armeniërs, Assyriërs, Koerden, Turken, …) vreedzaam, om hun verzet te tonen, en vragen ze de Europese autoriteiten om een sterkere positie in te nemen (het feit dat er posters zijn met de afbeelding van Ocalan mag de situatie niet veranderen, aangezien men niet mag vergeten dat diezelfde autoriteiten gedurende twee jaar in gesprek waren met Ocalan, voordat ze beslisten om deze gesprekken bewust en eenzijdig te beëindigen en te kiezen voor een militaire oplossing).

Deze autoriteiten hebben hun greep op alle krachten in het binnenland, waardoor ze zich nu naar buiten keren, om alle oppositie monddood te maken, omdat men weigert te accepteren dat men bekritiseerd kan worden. Om dit te doen, zal men niet aarzelen om Turkse immigranten te gebruiken als een militaire arm, zonder na te denken over het negatieve beeld en de rampzalige gevolgen die er kunnen zijn in hun nieuwe landen, zoals afwijzing en isolatie.

In deze realiteit zijn we onlangs getroffen door een poging tot brandstichting en een uitval van haat tegen een bekende instelling, die boven elke vorm van verdenking staat, behalve dat ze Koerdisch is, hetgeen voor sommigen al voldoende is om verdacht te zijn. Bovenop dit alles hebben we een onaanvaardbare tussenkomst van een burgemeester en politicus van de PS.

In zijn toespraak gebruikt hij een ondraaglijk amalgaam met dezelfde terminologie die Erdogan zonder nuance hanteert. Hij toont geen enkele empathie voor tientallen parlementairen, journalisten en academici die gearresteerd zijn of dreigen gearresteerd te worden, maar toont een grenzeloos begrip voor en legitimering van misdaden. De brandstichters van vandaag en gisteren voelen zich “ondersteund” en onaanraakbaar, aangezien er tot vandaag niemand vervolgd is. In het zicht en met de kennis van iedereen, passeerde een konvooi auto’s, waarbij er racistische en haatdragende slogans gescandeerd werden en het gebouw aangevallen werd, zonder dat deze gestoord werd.

De taak van een burgemeester is om de veiligheid te waarborgen van alle burgers, zonder onderscheid. Maar partij kiezen, zoals gebeurde in Sint-Joost, is gewoon onaanvaardbaar. Meneer Kir kennen we, onder meer van zijn ontkenning van de genocide van 1915 en van zijn passiviteit bij vorige incidenten en aanvallen op het Koerdisch Instituut te Brussel. Maar hoe kunnen we de schuchtere reactie begrijpen van de heer Di Rupo, die voor de zoveelste keer om opheldering vraagt, zonder verder te gaan? Een vorm van opportunisme die Emile Vandervelde in zijn graf zou doen omkeren. Geen enkele andere prominente van PS voelt zich zichtbaar betrokken.

We kunnen alleen maar zeggen: “Emile, word wakker, ze zijn gek geworden.”

In het licht van dit schandaal, vragen we de democratische publieke opinie om stop te zeggen tegen deze praktijken, en om niet toe te staan dat de dictatoriale macht van Erdogan het politieke leven in België en Europa manipuleert.

De ondertekenaars:

Assyrisch Instituut te Brussel
Ateliers du Soleil
Comité van Armeniërs van België
Confederatie van Turkse arbeiders in Europa-België (ATIK)
Defensiecomité van de Armeens-Belgische Zaak (CDCA)
Democratisch Congres van de Volkeren – België (HDK-B)
Euro-Armeense Federatie voor Gerechtigheid en Democratie (EAFJD)
Europese Syrische Unie
Federatie van Alevitische Verenigingen in België (FUAB)
FRA Dachnaktsoutioun België
Info-Turk
Koerdisch Instituut te Brussel
La Maison du Peuple – Brussel
Vereniging van Armeense Democraten van België
Vereniging van Socialistische Vrouwen (SKD)

Voor informatie:

Iuccia Saponara,    e-mail : [email protected]       Tel :   02-736 78 95
Khatchik Demirci, e-mail : [email protected]    GSM : 0489-739 731

 

15095508_364545550558552_2028042722193188048_n

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K