vackra_newroz_kurdistan1

Een masterstudente klinische psychologie doet in het kader van haar masterproef onderzoek naar de identiteitsbeleving van tweede generatie migranten met Koerdische afkomst in Vlaanderen.

Wie kan deelnemen?

  •  Jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar, in Vlaanderen geboren (een jaar ouder of jonger kan ook) en van wie ten minste een van de ouders, of allebei, Koerdisch zijn.
  •  Jongvolwassenen die op jonge leeftijd samen met hun Koerdische ouders zijn geïmmigreerd naar Belgie.

Hoe lang gaat het onderzoek duren?

  • Interviewsessie 1: 30-60 minuten, vragenlijsten 15 minuten
  • Foto-opdracht: gedurende een week, elke dag 1 minuut
  • Interviewsessie 2: 15-30 minuten

Wat is uw “take away”?

Graag wordt u geinformeerd over de onderzoeksresultaten die tijdens de zomer van 2014 geevalueerd zullen zijn. Deze resultaten kunnen nieuwe inzichten opleveren die in de toekomst handig kunnen zijn voor de Koerdische gemeenschap in Vlaanderen.

Verder schept het onderzoek ruimte om stil te staan bij u als persoon.

Dit zou verhelderend kunnen werken en persoonlijke inzichten kunnen opleveren.

Voor meer informatie over het onderzoek kan je e-mailen naar [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K