Van Bommel

Waarom is de SP zo betrokken bij het lot van de Koerden?
De SP staat pal voor de mensenrechten en veel Koerden zijn tweederangsburgers in het land waar zij wonen. Gelukkig hebben de Koerden in Irak zelfbestuur, veiligheid en welvaart. Dat wens ik de Koerden in andere delen van Koerdistan ook toe.

Wat kun je concreet doen om het lot van de Koerden te verbeteren?
Dat verschilt per land. In Turkije moet de vervolging van Koerden die politiek actief zijn onmiddellijk stoppen. Via de EU proberen we daar druk op te zetten. Met de Koerden in Irak willen we meer diplomatieke en economische banden aangaan. We willen dat Nederland een consulaat opent in Erbil. De Koerden in Syrië worden nu bedreigd vanuit Turkije. Daar moeten we Turkije, onze bondgenoot in de Navo, op aanspreken.

Ben je zelf onlangs nog naar Koerdistan geweest?
Dit jaar ben ik naar Erbil, Barzan, Diyarbakir en Dersim geweest. Daar heb ik gesproken met politici, advocaten, zakenmensen, journalisten, vakbondsleiders en mensenrechtenverdedigers. Hun boodschap komt steeds op hetzelfde neer. Als de rechten van Koerden worden gerespecteerd, dan kan het Koerdische volk veel betekenen voor stabiliteit in de regio. We moeten niet vergeten dat de Koerden het grootste volk zonder eigen land vormen. In voorgaande jaren bezocht ik Suleymania, Halabja en andere plaatsen.

Moeten de Koerden in Irak de onafhankelijkheid uitroepen?
Die beslissing is aan de Koerden in Irak. Het gaat economisch gezien heel goed in Iraaks Koerdistan en het is er veilig. Maar er is ook sprake van betwist gebied, bijvoorbeeld de belangrijke stad Kirkuk. Het zou raadzaam zijn om de maatschappelijke structuren te versterken en de relatief jonge democratie in Koerdistan te versterken. Dat kan allemaal heel goed binnen de huidige autonome status.

Heeft de SP zusterpartijen in Koerdistan?
Nee, die hebben we niet. We werken samen met alle partijen die democratie, mensenrechten en sociaal beleid centraal stellen. In Iraaks Koerdistan bezocht ik de PUK en KDP maar sprak ik ook met vertegenwoordigers van Gorran. Regelmatig ontvang ik in Den Haag vertegenwoordigers van Komala, BDP en andere partijen. Via al die contacten ben ik goed geïnformeerd over de dagelijkse ontwikkelingen in Koerdistan. Dat is van grote betekenis voor mijn werk als parlementariër.

Komt er een monument voor Halabja?
De SP heeft volop steun gegeven aan het burgerinitiatief van een aantal Koerden uit Den Haag voor een gedenkplaats. De zaak ligt nu bij de gemeenteraad die er een besluit over moet nemen. De genocide op de Koerden verdient een waardige gedenkplaats in Den Haag, de stad van recht en vrede. Halabja is het symbool geworden van de genocide op de Koerden en ik ben ervan overtuigd dat de Halabja-herdenking een waardige vaste plaats in de gemeente Den Haag zal krijgen.

Waarom zouden Koerden op de SP moeten stemmen?
Koerden zijn meestal ook gewoon Nederlander en hebben dezelfde wensen als ieder ander. Ze willen dat de economie weer floreert, een baan en goed onderwijs voor hun kinderen. De SP biedt een programma dat niet alleen bezuinigt maar ook investeert. Verder zorgen we dat de gezondheidszorg toegankelijk blijft omdat we de verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro terugdraaien. Ook verhogen we de BTW niet van 19 naar 21%. Het feit dat wij veel aandacht besteden aan de situatie in Koerdistan maakt de SP natuurlijk ook een aantrekkelijke partij voor Koerden in Nederland.

Heeft u vragen aan Harry van Bommel? U kunt hem rechtstreeks mailen via [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K