Ondanks de vele oproepen en verzoeken vanwege internationale mensenrechtenorganisaties werd de Koerd Heidar Ghorbani op 19 december in Iran geëxecuteerd.

Heidar Ghorbani was veroordeeld voor rebellie en zat sinds 2016 opgesloten in de gevangenis van Sanandaj in de Iranese Koerdische provincie. De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties verklaarde dat Ghorbani nooit een eerlijk proces heeft gekregen. Hij werd dus aanzien als een politieke gevangene.

De zoveelste moord en executie dat Iran pleegt op Koerden.

Lees hierover meer op de websites van Radio Free Europe en BBC News.

F
E
E
D

B
A
C
K