Gisteren, op woensdag 20 oktober 2021, heeft het Catalaanse Parlement gestemd over een ontwerpresolutie waarin de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES) op basis van de democratische confederatie officieel wordt erkend. Het Catalaanse Parlement dringt er bij de Catalaanse overheidsinstellingen op aan om institutionele betrekkingen aan te knopen met de Autonome Regering

Dit is volgens het Koerdisch Instituut een prachtig staaltje van solidariteit onder 2 super-democratieën. De staatloze Koerden en Catalanen steunen al decennialang elkaars strijd voor onafhankelijkheid.

De ontwerpresolutie die door het Catalaanse parlement werd gestemd, verduidelijkt het als volgt: “Er bestaat een nauwe en sterke band van internationale solidariteit tussen Catalonië en de AANES. Tussen Catalaanse sociale bewegingen en instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Dit netwerk van volkssolidariteit tussen Catalonië en Koerdistan is een uitgelezen kans om andere vormen van wederopbouw te onderzoeken en uit te proberen, weg van het brute kapitalisme”.

Abdul Karim Omar, medevoorzitter van het ministerie voor Buitenlandse Betrekkingen in de AANES, sprak zijn dank uit namens de regering en de vele bevolkingsgroepen in de regio (Koerden, Arabieren, Syriërs, Assyriërs, enz.) t.a.v. het Catalaanse volk en de Catalaanse Parlement.

Omar legde uit dat de AANES grote offers heeft gebracht om de menselijke en morele waarden te beschermen en het terrorisme te bannen dat de regio en de wereld als geheel teisterde.

Omar benadrukte: “De erkenning vanuit Catalonië geeft ons een stevige impuls om de normen en waarden waarin we geloven en aannemen voort te zetten, en we zijn ervan overtuigd dat deze waarden volstaan om een ​​democratisch en gedecentraliseerd Syrië op te bouwen.”

Het Koerdisch Instituut hoopt ten stelligste dat nog heel wat andere parlementen en overheidsinstanties dit voorbeeld volgen. We kijken hiervoor niet alleen uit naar het Internationale en Europese niveau, maar nodigen in eigen land de federale en regionale parlementen uit om dezelfde stappen te ondernemen.

We nodigen onze lezers uit om meer details te vernemen via de webpagina’s van Kurdistan24.net, ANF News en Hawar News.

F
E
E
D

B
A
C
K