Auteur: Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut

tank Jarablus

Het is niet de eerst maal dat de Turkse staat misdaden pleegt tegen de Koerden en dat de westerse wereld, de VS op kop, zich ondertussen solidair verklaart met de “gevoeligheden van de Turkse staat”. De Koerden zijn opnieuw niet enkel het slachtoffer van misdaden gepleegd door repressieve staten als Turkije, Syrië, Irak en Iran, ze worden ook nog eens gestraft door de internationale gemeenschap, terwijl de misdadigers geprezen worden. Dit is waanzin!

Journalist Freddy De Pauw schreef de volgende juiste analyse: “Het Turkse leger valt met grote middelen buurland Syrië binnen, zogenaamd om er Daesh (IS) te bestrijden. De schijn wordt nauwelijks opgehouden: dit is een grootscheepse operatie tegen de succesrijke Syrische Koerden. Dat gebeurt toevallig nadat het Syrische leger van president Assad zich ook ineens tegen de Koerden richtte en ze voor de eerste keer vanuit de lucht bestookte. En dat allemaal na de verzoening tussen Ankara en Moskou, terwijl de Turkse regering milder wordt voor Assad. De Koerden als gemeenschappelijke vijand?” (Uitpers 24.08.2016)

Dat de Koerden voor de Turkse, Syrische en Iraanse staten en gedeeltelijk ook nog steeds voor de Iraakse staat, al lang vijand nummer één zijn, is bekend. Ook de gruwelijke en grootschalige mensenrechtenschendingen die deze staten begaan tegen hun eigen bevolking zouden bekend moeten zijn. Omwille van staatsbelangen blijven de westerse staten hun hypocriete houding echter verder zetten en sluiten ze steeds opnieuw hun ogen. Iran en Syrië worden beschermd door de Russen en Turkije en Irak door de Amerikanen en de Europeanen.

De Koerden, vooral de PKK (de militaire vleugel HPG/YJA Star), en de PYD (YPG/YPJ), hebben een lovenswaardige strijd gevoerd tegen IS, dat een gevaar vormt voor de hele mensheid. Het zijn zij die IS in Irak en Syrië zware slagen toebrachten. Af en toe worden de PKK- en de PYD-strijders geprezen voor hun heldhaftige inzet, maar toch zien we dat de internationale gemeenschap nu alweer op een hypocriete manier een ommezwaai maakt.

Enkele vragen in dit verband. De Turkse troepen trekken de grens over om zogezegd IS uit het grensstadje Jarablus te verjagen. De stad wordt omsingeld, de kanonnen schieten in de richting van het centrum en enkele tientallen burgers worden gedood. En vervolgens trekken de Turkse troepen zonder veel moeite de stad binnen. Want IS heeft geen weerstand geboden. Eigenaardig. Waar zijn ze naar toe en waarom hebben ze geen weerstand geboden? Wijst dat niet op een plan uitgewerkt tussen IS en de Turkse autoriteiten? Want volgens sommige bronnen ter plaatse wapperen de IS-vlaggen nog steeds in bepaalde plaatsen van de stad. De Russische, Iraanse en Syrische autoriteiten zijn hier bovendien opvallend onverschillig over gebleven. Turkije valt Syrië binnen, zonder enige reactie van de Syrische autoriteiten?

Turkije beweert strijd te voeren tegen IS, maar in werkelijkheid viseren ze vooral de Koerden van de YPG/YPJ. Diezelfde YPG/YPJ waren tot enkele dagen geleden de bondgenoten van de Amerikanen in Syrië tegen het regime en tegen IS! Vorig jaar al staken ze de Eufraat over om tegen IS te strijden en ze bevrijdden onlangs nog de stad Menbic (Manbij) van de terreurgroep, met Amerikaanse luchtsteun! En nu zegt de VS dat ze de Eufraat niet over mochten steken?

En waar zijn de beloftes van de Russische zijde: “zonder deelname van de Koerden aan de bijeenkomsten, geen definitieve oplossing voor de toekomstige Syrië”? Het lijkt erop dat zowel Washington als Moskou, Teheran en Damascus hun zegen hebben gegeven aan de Turkse militaire inval in Syrië.

De reactie van de Koerdische kant is heel duidelijk. De militaire invasie van de Turkse staat is onaanvaardbaar en zal niet getolereerd worden! De Koerden zullen niet akkoord gaan met het binnenbrengen van nieuwe oppositiegroepen die het regime van Damascus bestrijden. Ze beseffen immers goed genoeg dat die door Turkije gesteunde groepen even radicaalislamitisch en terroristisch zijn als IS zelf.

Voor wie Turkije nog niet kent, enkele feiten op een rijtje.

De huidige Turkse regering heeft het bloed van honderden Koerdische burgers aan haar handen. De misdaden tegen de mensheid die de Turkse strijdkrachten het afgelopen jaar begaan hebben in de Koerdische regio’s van Turkije zijn te weerzinwekkend voor woorden. De regering muilkorft de pers en sluit al jaren Koerdische burgemeesters en andere volksvertegenwoordigers op in de gevangenis. In de huidige zuiveringsactie van leger, politie, gerecht, onderwijs, pers en administratie werden meer dan 50.000 mensen gearresteerd en meer dan 80.000 mensen ontslagen om vervangen te worden door regeringsgetrouwen. Ondertussen dreigen ook meer dan 50 Koerdische HDP-parlementsleden elk moment in de gevangenis opgesloten te worden. Turkije, een democratie?

Terzelfdertijd liet de Turkse regering IS-militanten aldoor vrijelijk begaan, zolang ze maar tegen de Koerden streden. IS pleegde de afgelopen jaren talloze aanslagen in Turkije, die bijna allemaal gericht waren tegen Koerden: van de aanslag op een verkiezingsbijeenkomst van de HDP in Amed/Diyarbakir (5/6/2015, 2 doden), over de aanslag in Suruç (20/7/2015, 32 doden) en op een vredesbetoging van de HDP in Ankara (10/10/2015, 103 doden) tot en met de laatste aanslag op een Koerdisch trouwfeest in Gaziantep (20/8/2016, 54 doden, waarvan de helft kinderen). De IS-daders van deze aanvallen en hun plannen waren grotendeels bekend bij de Turkse inlichtingendiensten, hun namen stonden zelfs in de krant, en toch liet de Turkse regering bekende IS-aanhangers vrij spel, omdat men hen zogezegd niet kon arresteren zolang ze ‘niets gedaan’ hadden! Terwijl tienduizenden mensen tegelijkertijd zonder enige bewijslast tegen hen zomaar gearresteerd kunnen worden op verdenking van terrorisme. Snappen wie het snappen kan!

En nu gaat Turkije even Syrië binnen vallen om er IS te bestrijden? Wie gelooft dat nog!

F
E
E
D

B
A
C
K