Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) doet vandaag (22-12-2020) een belangrijke uitspraak. Het EHRM roept Turkije op om de prominente Koerdische politicus Selahattin Demirtas onmiddellijk vrij te laten. Méér nog, het Hof oordeelde dat de rechtvaardiging voor zijn jarenlange detentie een politiek doel had, en een dekmantel was voor het inperken van het democratische politieke debat in Turkije en enige vorm van pluralisme.

Demirtas was tussen 2014 en 2018 voorzitter van de Koerdische Democratische Volkspartij (HDP). Hij zit al meer dan vier jaar vast op beschuldiging van terrorisme. Er wachten hem 142 jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld in het hoofdproces vermits hij wordt beschuldigd de leider te zijn van een terroristische organisatie vanwege zijn acties tijdens protesten in 2014.

Het EHRM stelde echter dat het geen enkel bewijs zag voor de vermeende misdrijven gerelateerd aan terrorisme waarvoor Demirtas werd beschuldigd.

Op het Koerdisch Instituut zijn we bijzonder opgetogen dat er eindelijk vanuit de hogere Europese instellingen een veroordeling komt ten aanzien van Turkije.

Hierbij het volledige persbericht en rapport vanwege het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Engels):

Downloaden (PDF, 197KB)

F
E
E
D

B
A
C
K