Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw, nam het initiatief om advocaat Jan Fermon te interviewen. Jan Fermon was één van de advocaten die 42 Koerden verdedigde, beschuldigd van lidmaatschap bij de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Het federaal parket wilde hen veroordeeld zien op basis van de terrorismewetgeving.

Eind januari 2020 maakte het Belgische Hof van Cassatie een einde aan een reeks van rechtszaken gericht tegen de PKK en Roj-TV. Met zijn vonnis bevestigde het Hof van Cassatie dat het Turks-Koerdische conflict beschouwd moet worden als een gewapend conflict waarop de terrorismewetgeving niet van toepassing kan zijn. De 42 beklaagde Koerden werden bijgevolg buiten vervolging gesteld. Uiteindelijk kwam er op die manier een einde aan een lange procedureslag die 14 jaar aan de gang was en teruggaat tot 1996.

Wij nodigen u uit om het volledige en onthullende interview met Jan Fermon te lezen via deze link op de website van Vrede.

 

F
E
E
D

B
A
C
K