Koerdisch Instituut, Brussel, 14/6/2019

De repatriëring van 6 IS-kinderen is intussen bevestigd. Begin juni trok een delegatie naar Noordoost Syrië om de kinderen te bezoeken, waaronder initiatiefnemer Gerrit Loots (professor in de psychologie aan de VUB), VRT-journalist Rudi Vranckx en een vertegenwoordiger van Child Focus. Mee aanwezig bij deze delegatie is Derwich Ferho, voorzitter van het Koerdisch Instituut, die een faciliterende rol speelt tijdens deze onderneming, in het bijzonder om een goede samenwerking te garanderen met de Koerdische autoriteiten ter plaatse.

Het Koerdisch Instituut is blij dat Europese en Amerikaanse overheden eindelijk hun verantwoordelijkheden opnemen en gestart zijn met de repatriëring van kinderen die naar Syrië werden gebracht. Minderjarige kinderen die de dupe zijn van de keuzes van hun ouders.

Maar ondertussen stellen wij ons de vraag waar de aandacht blijft van pers en overheden voor de vele duizenden Koerdische, Assyrische, Yezidi en andere kinderen in het noorden van Syrië, die juist als gevolg van de misdaden van IS in even penibele omstandigheden leven. De Autonome Administratie van Noord en Oost-Syrië (zoals de bevrijde regio nu heet) blijft immers nog steeds grotendeels verstoken van de broodnodige internationale humanitaire hulp en fondsen voor de wederopbouw van de zo zwaar vernielde regio. Mede omdat internationale hulporganisaties zich voor hun operaties wenden tot Damascus en rekening houden met de reacties van Ankara, waarvan de machthebbers het Koerdische basis-democratische, ecologische en egalitaire project liever zien falen – in plaats van rechtstreekse contacten te onderhouden met de Koerdische autoriteiten.

We willen onze overheden dan ook vragen om humanitaire hulp te sturen naar zij die IS nu verslagen hebben en om te assisteren bij de wederopbouw van het gebied dat door IS vernield werd. Alleen zo kunnen effectieve stappen gezet worden om de vluchtelingencrisis en de jihadistische terreurdreiging – twee van de meest prangende problemen in onze samenleving – daadwerkelijk een halt toe te roepen.

F
E
E
D

B
A
C
K