“Netwerk voor Lokaal Actief Burgerschap vanuit Interculturele Samenwerking”

Waarom dit project?

In het kader van haar sociaal-culturele werking, heeft het Koerdisch Instituut de afgelopen jaren heel bewust aandacht besteed aan het democratisch confederalisme in Noord-Syrië (Rojava).

Met de Rojava-waarden en principes in het achterhoofd wil het Koerdisch Instituut in een Vlaamse context actief bijdragen aan de zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

De redenen liggen voor de hand. Het unieke sociaal en intercultureel experiment in Rojava stelt een participatieve basisdemocratie voorop, waar het vreedzaam samenleven tussen volkeren, regionale en culturele autonomie, religieuze tolerantie, vrouwenrechten en ecologie centraal staan.

De maatschappelijke uitdaging waar we aan willen bijdragen is: hoe kunnen we mensen met zowel Vlaamse als buitenlandse achtergrond ertoe motiveren om op lokaal niveau intercultureel samen te werken, gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp voor zichzelf en voor elkaar, zodat ze hun eigen en elkaars kansen op participatie en integratie in de lokale gemeenschap vergroten?

Doelstellingen

Naar een netwerk van Lokale Actieve Burgers

  • Eén landelijk netwerk, een gemeenschappelijk platform in Vlaanderen en Brussel
  • Lokaal actief burgerschap, wegnemen van drempels tot interculturele participatie
  • Een gedeelde set van waarden, gebaseerd op het Rojava-samenlevingsmodel
  • Denkrichtingen en voorstellen ter verbetering van de lokale democratie

Als eindproduct stellen wij een platformtekst ter beschikking; een leidraad voor het netwerk, een ‘inspiratiegids’ voor lokale besturen en een handig instrument voor lokale burgerinitiatieven.

Partners

Wij zijn volgende partnerorganisaties heel dankbaar voor hun steun aan dit project:

 

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K