Het Rojava Information Center (RIC) publiceert een rapport met daarin een compilatie van open source-informatie over de huidige staat van de SNA-milities die actief zijn in de door Turkije bezette gebieden van Syrië (per augustus 2022).

Het actualiseert de reeds bestaande beschrijvingen van de SNA-milities in RIC’s ‘Syrisch Nationaal Leger: het Turkse Proxy-Milities van Noord-Syrië’-rapport, dat een grondige kijk geeft op de relatie tussen de SNA en haar politieke tegenhanger, de Syrische interim-regering ( SIG), evenals Turkse functionarissen.

Met deze encyclopedie wil RIC het werk van onderzoekers, humanitaire organisaties en officiële internationale en overheidsinstanties en andere geïnteresseerde partijen vergemakkelijken om de talloze gewapende groepen in Noord-Syrië te identificeren.

Het volledige rapport kan worden bekeken en/of gedownload via deze link van de RIC-webpagina

F
E
E
D

B
A
C
K