De jeugd heeft een essentiële rol te vervullen in de ontwikkeling naar zelfstandigheid, zowel voor zichzelf als voor anderen. De deelnemers aan deze informatiesessie kregen indrukwekkende en soms beklijvende getuigenissen te horen van onze twee jonge sprekers, die ondanks alle tegenslag een ongelooflijke moed en volharding toonden.

Dîlan Muslem vertelde haar verhaal vanuit Rojava en ging hiervoor terug in het nabije verleden, nl. de vreselijke strijd in Aleppo (waar zij studeerde) en Kobanî (waar zij woonde). Uiteindelijk gradueerde Dîlan in 2016 en is zij erin geslaagd om haar eigen bedrijfje op te starten.

Perwîn Saleh, een studente te Brussel die noodgedwongen is moeten vluchten vanuit Rojava. Ook zij vertelde haar verhaal. Zij heeft van hieruit haar schouders gezet onder een project dat ernaar streeft om veel meer ruchtbaarheid te geven aan de gevolgen van de recente oorlog tegen ISIS in Rojava.

Tenslotte was er de tussenkomst van Koen Metsu die er als federaal parlementariër in geslaagd is om een resolutie te stemmen die de genocide op de Yezidi-bevolking te erkennen.

U kan de volledige sessie (her)bekijken via de volgende YouTube-link: Rojava – Sessie 5   Veel kijkplezier!

F
E
E
D

B
A
C
K