Op donderdag 15 april ging de tweede infosessie door waarbij het Koerdisch Instituut een blik gooit op de diverse aspecten, principes en waarden van het samenlevingsmodel in de Democratische Confederatie van Nood-Syrië (Rojava).

Deze sessie legde de focus op de toch wel revolutionaire rol die de vrouw speelt in die samenleving. Wanneer het over gendergelijkheid en vrouwenrechten gaat, dan kan men absoluut stellen dat het Rojava-model uniek en revolutionair is in vergelijking met alle aanpalende regimes in het Midden-Oosten.

Voorzitter Derwich Ferho van het Koerdisch Instituut nam een duik in de geschiedenis. Zijn presentatie richtte zich op een aantal opmerkelijke vrouwen en hun verwezenlijkingen. Vrouwen die zowel in het verleden als in het heden heel wat hebben betekend voor de Koerdische beweging en hun strijd voor zelfbestuur. Derwich ging hiervoor terug tot de 12e eeuw.

Daarna kwam Zozan Alloush aan bod, de woordvoerster in Europa van de Syrische Democratische Raad, met focus op ontwikkeling en humanitaire zaken.

De deelnemers konden Zozan’s uiteenzetting en informatieve antwoorden op diverse vragen zeker smaken. Er zijn antwoorden en verduidelijkingen gekomen op onder meer:

  • Hoe de vrouwenemancipatie over de laatste decennia is geëvolueerd in de Koerdische gemeenschap en in het bijzonder in Noordoost-Syrië (Rojava).
  • Hoe gendergelijkheid en vrouwenrechten werden vastgelegd in wetten (het sociaal Contract). Zozan bezorgde ons hiervan concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven.
  • Hoe de vele gemeenschappen, uiteenlopende religies en diverse culturen in Rojava omgaan met de gegarandeerde positie van de vrouw.
  • Informatie over het concept “Jineologie” en de vrouwenbeweging.

Voor diegenen die de sessie hebben gemist, of die het graag allemaal nog eens opnieuw bekijken, hierbij de (YouTube) link: Rojava – Sessie 2

F
E
E
D

B
A
C
K