Het “Theatre of Wrong Decisions” (Theater van de Verkeerde Beslissing – www.theatreofwrongdecisions.com ) is een ‘online theater’ dat reageert op heel netelige actualiteiten die de aandacht verdienen van het brede publiek. Het is een Nederlands gezelschap van kunstenaars die via hun online platform in korte videoclips van maximaal 60 seconden reageren op die actualiteiten. Een vast stramien is dat zij steeds gebruik maken van gedichten en strofen van William Shakespeare. Dit theater vermengt het oudste medium “klei” met het jongste medium “bewegend beeld”. Het is een creatieve en artistieke manier om in deze hectische tijden te vluchten uit de waan van de dag.

De meest recente creatie vanwege het Theater van de Verkeerde Beslissing betreft de schrijnende situatie van de afgelopen jaren in Noord-Syrië. De genocide vanwege IS op Yezidi. De strijd van de Koerden tegen IS, waar om en bij 12.000 strijders het leven lieten. Maar het is vooral ook een geopolitieke aanklacht tegenover de wereldleiders die de recente agressie vanwege Turkije oogluikend goedkeuren. Hetgeen in de feiten neerkomt op verraad ten aanzien van de vroegere bondgenoten waarmee ze samen gestreden hebben tegen IS.

We nodigen iedereen uit om dit meesterwerk te bekijken via de volgende link: Why cannot our leaders grow up?

.

F
E
E
D

B
A
C
K