Op de Internationale Dag van de Mensenrechten, zaterdag 10 december 2005, werd rond 22u30 een molotovcocktail gegooid in de lokalen van het bureau van DEHAP (de pro-Koerdische democratische partij in Turkije) in Brussel. Het bureau was nog maar sinds 1 maart geopend en de voordeur werd afgelopen zaterdag ernstig beschadigd. Dankzij de snelle interventie van de veiligheidsdienst van de partij en van de politie kon ernstige schade voorkomen worden. De agressors sloegen op de vlucht en riepen ‘Turkije, Turkije’. Met deze willen we de Belgische en de Europese publieke opinie en ook de bevoegde autoriteiten de vraag stellen hoelang zij de Turkse agressiviteit gericht tegen onder andere de Koerden nog zullen slikken?
De Koerdische gemeenschap wordt ook in België geterroriseerd door de Turkse agressie die door de Turkse autoriteiten wordt georkestreerd. Meestal worden deze agressieve Turkse extremisten beloond door de Turkse en de Europese “veiligheidsdiensten” doordat de laatsten de Koerden tevens bestempelen als “terroristen”.
Op 31 december 1994 werden Koerdische vredesactivisten-intellectuelen in de lokalen van het Gemeenschapscentrum Ten Noey (Sint-Joost Ten Noode) aangevallen. Vervolgens werden niet de agressors maar de Koerden gestraft en uit hun lokalen gehaald. Ze moesten zich verplaatsen naar een plaats in Evere.
Op 17 november 1998 werd het gebouw waar het Koerdisch Instituut te Brussel gevestigd is, het gebouw van het Cultureel Centrum van de Koerden en de lokalen van de Assyrische Vereniging in brand gestoken. Ondanks het feit dat we de beelden, krantenknipsels en ander bewijsmateriaal hebben doorgegeven aan het gerecht waarop de daders duidelijk herkenbaar waren, werd niemand voor deze misdaad in beschuldiging gesteld. De beelden waren nochtans overduidelijk. De daders waren zeer goed identificeerbaar. Toch werden alle aangehouden Turkse extremisten enkele uren na hun ondervraging vrijgelaten. Het was duidelijk dat de Turkse Ambassade-Consulaat achter deze aanslagen zaten. Zelfs de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback sprak van “een georkestreerde aanval”.
De 18de november 1999 herhaalden deze feiten zich maar deze keer slaagden de agressors er niet in om effectief brand te stichten.
In sommige landen van de EU (zie artikel in De Koerden nummer 27, november-december 2005: Koerdische media en organisaties monddood in Europa – https://www.kurdishinstitute.be/page.php?ID=564) worden allerlei soorten Koerdische verenigingen op de voet gevolgd en wordt hun werk gehinderd. MED TV, MEDYA TV, Ozgur Politika, Muziekproductiehuis Mesopotamië, ROJ TV en ME TV zijn hier goede voorbeelden van.
In het huidige Turkije worden de Koerden op straat aangevallen omdat ze het Koerdisch spreken. Ook op de universiteiten is de situatie niet anders. Zo werd in Mugla onlangs een aanval gelanceerd tegen een paar Koerdische studenten enkel en alleen omdat ze “Koerdisch spraken”.
JITEM (de militaire inlichtingendienst van Turkije) pleegt aanslagen op de Koerdische dorpen, steden en handelszaken met het oog op de destabilisatie van het zuidoosten en oosten van Turkije. De Turkse staat probeert de bevolking wijs te maken dat de aanslagen door de terroristen – lees de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) – gepleegd worden. Maar de situatie in Semdinli heeft het een en ander aan het licht gebracht. In Semdinli werd een boekenwinkel gebombardeerd. De bewoners van de stad hebben de daders opgepakt en overgeleverd aan de veiligheidsdiensten. Enkele uren later waren ze echter al vrij. Gelukkig hadden ooggetuigen de daders kunnen identificeren als twee onderofficieren en een sergeant die in burgerkledij ‘vermomd’ waren.
En nu hebben de Turkse extremisten dus onlangs opnieuw lelijk huisgehouden in het bureau van DEHAP (onlangs opgegaan in de ruimere en democratische beweging DTP waarvan Leyla Zana de medeoprichter is).
Telkens als er dergelijke aanvallen plaatsvinden, proberen de Koerden kalm te blijven. Telkens opnieuw hebben de Koerden de bevoegde autoriteiten de nodige bewijzen gegeven waardoor de daders geïdentificeerd kunnen worden. Maar telkens bleven de Turkse agressors ongestraft en werden de Koerden het slachtoffer.
De laatste tijd horen we steeds meer dat de Koerden op verschillende plaatsen en voor onbegrijpelijke redenen door door Belgische agenten van Turkse origine verhoord worden. De “ondervragingen” gebeuren in het Turks! Is dat een nieuwe soort maatregel waarmee de Koerden in België gepest worden en dan nog in het Turks?
Dit is onverstaanbaar voor de Koerden. Ze geraken hierdoor gefrustreerd. Waarom mogen de Turkse extremisten hun gang gaan en de Koerden blijven terroriseren? Waarom worden de Koerden onderworpen aan dergelijke controles door agenten van Turkse origine? Hoelang moet de Koerdische gemeenschap deze Turkse agressiviteit in België nog dulden?

F
E
E
D

B
A
C
K