Koerdisch Instituut, Brussel, 8/2/18

Tijdens een persverklaring in het Europees Parlement afgelopen dinsdag 6 februari 2018 werd de onderstaande verklaring voorgesteld, die de EU en de VN oproept om actie te ondernemen tegen de Turkse militaire invasie van Afrin. De verklaring werd ondertekend door honderd Europarlementsleden.

Verklaring voor vrede en dialoog: stop de aanvallen van Turkije tegen Afrin

De afgelopen dagen zijn verschillende Turkse luchtaanvallen uitgevoerd tegen Afrin, een Koerdische regio in Noord-Syrië, waarbij verschillende burgers werden gedood en verwond. Deze Turkse militaire operatie vindt plaats zonder enige provocatie of aanval door de Koerden in deze regio of door Syrië.

De Europese ondertekenaars van deze verklaring dringen er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan hun politieke inspanningen te verdubbelen om te eisen dat Turkije onmiddellijk zijn militaire offensief stopzet. We vragen ook om een dringende heropstart van de onderhandelingen in het kader van de vredesbesprekingen over Syrië in Genève, waarbij alle partijen worden betrokken, inclusief de Koerden.

We erkennen verder dat de strijd van de Koerden in de frontlinie tegen Daesh (Islamitische Staat) ook bijdraagt ​​aan de Europese veiligheid. De destabilisatie die de Turkse aanval in dit gebied zal veroorzaken, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de hele regio. Stilte of terughoudendheid is geen optie voor de Europese Unie en de internationale gemeenschap.

Wij, de ondertekenende leden van het Europees Parlement, doen een beroep op de EU en de VN om actie te ondernemen om deze aanvallen onmiddellijk te stoppen.

 

Ana Gomes (Portugal, S&D)
Bodil Valero (Sweden, Greens/EFA)
Josef Weidenholzer (Austria, S&D)
Marie-Christine Vergiat (France, GUE/NGL)
Mark Demesmaeker (Flanders, ECR)
Martina Michels (Germany, GUE/NGL)
Josu Juaristi Abaunz (Basque Country, GUE/NGL)
Luke Ming Flanagan (Ireland, GUE/NGL)
Miguel Urban Crespo (Spain, GUE/NGL)
Patrick Le Hyaric (France, GUE/NGL)
Kateřina Konečná (Czech Republic, GUE/NGL)
Costas Mavrides (Cyprus, S&D)
Eva Joly (France, Greens/EFA)
Bart Staes (Belgium, Greens/EFA)
Marie-Pierre Vieu (France, GUE/NGL)
Gabi Zimmer (Germany, GUE/NGL)
Sabine Lösing (Germany, GUE/NGL)
Maria Arena (Belgium, S&D)
Javier Couso Permuy (Spain, GUE/NGL)
Takis Hadjigeorgiou (Cyprus, GUE/NGL)
Eva Kaili (Greece, S&D)
Barbara Lochbihler (Germany, Greens/EFA)
Bernd Lucke (Germany, ECR)
Julie Ward (United Kingdom, S&D)
Tania González Peñas (Spain, GUE/NGL)
José Bové (France, Greens/EFA)
Patricia Lalonde (France, ALDE)
Eugen Freund (Austria, S&D)
Martina Anderson (Ireland, GUE/NGL)
Matt Carthy (Ireland, GUE/NGL)
Lynn Boylan (Ireland, GUE/NGL)
Liadh Ní Riada (Ireland, GUE/NGL)
Demetris Papadakis (Cyprus, S&D)
Jude Kirton-Darling (United Kingdom, S&D)
Keith Taylor (United Kingdom, Greens/EFA)
Dimitrios Papadimoulis (Greece, GUE/NGL)
Max Andersson (Sweden, Greens/EFA)
Merja Kyllönen (Finland, GUE/NGL)
Soraya Post (Sweden, S&D)
Petras Auštrevičius (Lithuania, ALDE)
Lidia Senra Rodríguez (Galicia, GUE/NGL)
Estefanía Torres Martínez (Spain, GUE/NGL)
Karoline Graswander-Hainz (Austria, S&D)
Eleonora Forenza (Italy, GUE/NGL)
Jill Evans (Wales, Greens/EFA)
Nikolaos Chountis (Greece, GUE/NGL)
Barbara Spinelli (Italy, GUE/NGL)
Malin Björk (Sweden, GUE/NGL)
Dennis De Jong (Netherlands, GUE/NGL)
Anne-Marie Mineur (Netherlands, GUE/NGL)
Stelios Kouloglou (Greece, GUE/NGL)
Sofia Sakorafa (Greece, GUE/NGL)
Branislav Škripek (Slovakia, ECR)
Jordi Solé (Catalonia, Greens/EFA)
Hilde Vautmans (Belgium, ALDE)
Charles Tannock (United Kingdom, ECR)
Tanja Fajon (Slovenia, S&D)
Brando Benifei (Italy, S&D)
Marita Ulvskog (Sweden, S&D)
Olle Ludvigsson (Sweden, S&D)
Jytte Guteland (Sweden, S&D)
Jens Nilsson (Sweden, S&D)
Anna Hedh (Sweden, S&D)
Martin Schirdewan (Germany, GUE/NGL)
Michèle Rivasi (France, Greens/EFA)
Margrete Auken (Denmark, Greens/EFA)
Josep-Maria Terricabras (Catalonia, Greens/EFA)
Rina Ronja Kari (Denmark, GUE/NGL)
Cornelia Ernst (Germany, GUE/NGL)
Stefan Eck (Germany, GUE/NGL)
Maria Heubuch (Germany, Greens/EFA)
Kostas Chrysogonos (Greece, GUE/NGL)
Tatjana Ždanoka (Latvia, Greens/EFA)
António Marinho e Pinto (Portugal, ALDE)
Xabier Benito Ziluaga (Spain, GUE/NGL)
Marietje Schaake (Netherlands, ALDE)
Marina Albiol Guzmán (Spain, GUE/NGL)
Marisa Matias (Portugal, GUE/NGL)
Fabio Massimo Castaldo (Italy, EFDD)
Jakop Dalunde (Sweden, Greens/EFA)
Joachim Zeller (Germany, EPP)
Kathleen Van Brempt (Belgium, S&D)
Yannick Jadot (France, Greens/EFA)
Pascal Durand (France, Greens/EFA)
Karima Delli (France, Greens/EFA)
Rebecca Harms (Germany, Greens/EFA)
Helga Trüpel (Germany, Greens/EFA)
Norbert Neuser (Germany, S&D)
Alyn Smith (Scotland, Greens/EFA)
Andrejs Mamikins (Latvia, S&D)
Claude Turmes (Luxembourg, Greens/EFA)
Julia Reda (Germany, Greens/EFA)
Klaus Buchner (Germany, Greens/EFA)
Monika Vana (Austria, Greens/EFA)
Tamás Meszerics (Hungary, Greens/EFA)
Arndt Kohn (Germany, S&D)
Helmut Scholz (Germany, GUE/NGL)
Lola Sánchez Caldentey (Spain, GUE/NGL)
Paloma López Bermejo (Spain, GUE/NGL)
Angela Vallina de la Noval (Spain, GUE/NGL)

Downloaden (PDF, 324KB)

F
E
E
D

B
A
C
K