Het Koerdisch Instituut vernam enkele dagen geleden met groot verdriet het overlijden van één van de leden van haar Raad van Bestuur: Karel Van Reeth.

Karel Van Reeth was een trouwe vriend van het Koerdisch Instituut en een belangrijke steun voor de Koerden en voor mensen- en volkerenrechten overal.

Tijdens zijn jaren als betrokkene bij het Koerdisch Instituut, werkte Karel aan verschillende publicaties, waaronder ‘In het voetspoor van Maurits Coppieters. Europese en andere parlementsleden uit Vlaanderen 35 jaar op de bres voor de Koerdische zaak.’ Daarnaast nam hij met veel enthousiasme deel aan onze activiteiten en stond hij steeds klaar om te helpen waar hij kon.

 

Karels bijdragen voor het Koerdisch Instituut zullen blijven doorleven in onze werking en we zullen zijn publicaties blijven verdelen.

 

Bedankt, Karel, voor je vriendschap en steun.

 

Derwich M. Ferho,

Voorzitter Koerdisch Instituut

 

Brussel, 4 april 2017

F
E
E
D

B
A
C
K