The Uitvoerend Comite van de Koerdische Democratische Confederatie KCK een persbericht uitgegeven over de gisteren aanslag in Istanbul en ontkende elke verbinding mee hebben.
De KCK verklaring zegt dat "onze beweging heeft besloten om de non-actie proces te verlengen tot de 2011 algemene verkiezingen in om een democratische oplossing proces te leggen [op Ankara] en ervoor te zorgen dat de parlementsverkiezingen in Turkije plaatsvinden in een gezond milieu."

volgende algemene Turkije verkiezingen zijn nog niet formeel gepland, maar premier Recep Tayyip Erdogan zei vorige maand dat hij zat te denken over de eerste week van juni 2011.

Met betrekking tot de bom in Istanbul de KCK verklaring benadrukt dat "het niet mogelijk is voor ons uit te voeren van een dergelijk beroep op een moment dat onze beweging heeft besloten om een wapenstilstand te verlengen proces. Wij zijn op geen enkele wijze betrokken zijn bij deze aanval."

Het Uitvoerend Comite van de Koerdische Democratische Confederatie KCK een persbericht uitgegeven over de gisteren aanslag in Istanbul en ontkende elke verbinding mee hebben.

De verklaring als volgt: "Onze strijd gaat door middel van een historische periode. De wapenstilstand die was op 31 oktober als aangegeven op de oproep van onze leider is verlengd tot algemene verkiezingen. Als onze beweging maakt zich klaar om historische stappen te ondernemen in overeenstemming met het oproepen van onze leider is van de vraag naar een dergelijke aanval uit te voeren.

De aanval niet passen in onze strategie en methoden en het is van de vraag voor elke troepen van ons te hebben gerealiseerd een dergelijke aanval. Ondanks dit feit sommige bronnen zijn de lancering van de aanvallen als het is door ons uitgevoerd die niet de waarheid weerspiegelt helemaal. Bovendien is een dergelijke aanval waarbij het waarschijnlijk is voor de burgers gekwetst, kan zeker niet onze stijl. "

De All Persbericht van KCK
Aan de publieke opinie en onze mensen

De resolutie van de Koerdische kwestie in Turkije is in een kritieke fase van vandaag. De Turkse staat heeft altijd getracht om de Koerdische kwestie door middel van geweld en onderdrukking op te lossen, aangezien de stichting van de Republiek. Gesteund door de internationale en regionale bevoegdheden, heeft de Turkse staat toevlucht tot geweld om de hedendaagse Koerdische opstand het kader van Leader Apo op te lossen voor de laatste 30 jaar. De staat heeft gemobiliseerd al zijn kracht om dit te beëindigen.

Echter, de strijd van het Koerdische volk die zich ontwikkelde in de gevangenissen en buiten kwam bij een groot keerpunt op 15 augustus, en omgevormd tot een sociale beweging. In reactie, het proces van internationale percelen en de reactie kreeg een nieuwe dimensie. De beweging van de weerstand heeft een nieuwe verworvenheden op het militaire en politieke niveau, ondanks de uitgebreide activiteiten die met nieuwe technologie, ontwikkeld in de afgelopen 2-3 jaar. Al deze ontwikkelingen hebben aangetoond en bewezen dat de druk en het geweld niet kan worden de middelen naar een oplossing.

De leiding van het Koerdische volk heeft gewerkt aan een vreedzame en democratische oplossing van de vraag voor de laatste 18 jaar. De inspanningen zijn dieper gemaakt en nog veel meer beton tijdens het Imrali proces. Dankzij de dialoog die ontstaan tussen Abdullah Ocalan, de leider van onze beweging, en de staat, vooral in de laatste paar maanden, onze beweging een eenzijdig staakt op 13 augustus 2010. Aan het einde van de vastgestelde proces, heeft onze Beweging verklaard met een persconferentie dat zij is verlengd tot 31 oktober.

We hebben expliciet gewezen op de stappen die hadden moeten worden genomen door de staat om ervoor te zorgen dat het proces permanent wordt, en om te zetten in een echte democratische oplossing en vrede. Deze stappen werden; 1 – Om af te zien van alle activiteiten die de militaire en politieke niveaus doel. 2 – Voor het ontgrendelen van de Koerdische politici, die ten onrechte zijn gearresteerd. 3 – Om het mogelijk maken voor Leader Apo om actief deel te nemen aan het proces en voor de dialoog te houden richting onderhandelingen. 4 – Commissies worden vastgesteld voor het onderzoek naar de realiteit en de grondwet. 5 – Voor het herroepen van de 10% kiesdrempel die niet ergens anders in de wereld bestaan.

Hoewel het is bijna drie en een halve maand sinds deze voorstellen zijn gedaan, heeft de AKP-regering nog niet genomen serieuze en geloofwaardige stappen. Militaire operaties zijn doorgegaan, ondanks een relatieve daling van de druk en de arrestaties in de politieke arena niet opgehouden, en die onder huisarrest zijn niet vrijgegeven. Terwijl onze andere voorstellen zijn niet ofwel gerealiseerd, de enige belangrijke ontwikkeling is de voortdurende dialoog met onze Leider. Hoewel het staakt-het mogelijk gemaakt dat het referendum moet worden gerealiseerd in een positieve sfeer, de staat en de overheid misbruikt het proces door te proberen om zijn eigen politieke belangen uit te oefenen.

Hoewel de AKP-regering heeft niet serieus en positief gereageerd, onze Leider en Beweging, die geëvalueerd de ontwikkelingen die plaatsvonden tijdens het proces, moeten worden beschouwd de agenda waarin de vraag is begonnen om zich te vestigen en te ontwikkelen besprekingen, evenals de bereidheid van sommige kringen en secties binnen de staat de richting van de dialoog en de resolutie, als positieve ontwikkelingen. Onze leider heeft gestuurd een uitgebreid bericht naar onze Beweging aan te moedigen en te versterken om het proces van de wapenstilstand uit te breiden tot een stemming te ontwikkelen voor een resolutie in de regering en het parlement.

Onze administratie heeft beoordeeld en goedgekeurd op het standpunt en het perspectief van onze Leider. Ondanks de mentaliteit en methoden, vastgesteld door de AKP-regering, heeft de leiding van onze beweging besloten tot verlenging van de wapenstilstand tot de verkiezingen van 2011 met ingang van deze datum als een duidelijke indicatie van ons gevoel van verantwoordelijkheid tegenover onze volkeren om een democratische oplossing mogelijk te maken en om het soepel functioneren van de aanstaande parlementsverkiezingen in Turkije te waarborgen.
Onze guerrilla strijdkrachten zullen niet worden betrokken in een militaire campagne tijdens dit proces. Al onze bevoegdheden zal absoluut houden aan het besluit. Echter, ze zullen de nodige defensieve posities in het gezicht van elke poging tot vernietiging. Duidelijk, om conflicten en slachtoffers hierna te voorkomen, worden de staat krachten nodig zijn om hun activiteiten te staken op de militaire en politieke niveaus en om hun repressieve maatregelen te beëindigen. De staat moet volledig voldoen aan het proces om te zetten in een echte wapenstilstand. Onze beweging zal worden hervat om opnieuw te evalueren de situatie indien de voorwaarden worden gecreëerd om belemmeren de wapenstilstand.

Met onze beslissing, zoals de Leiderschap en Beweging, hebben we onze plicht om een vreedzame oplossing te bevorderen voor de Koerdische kwestie, en om het proces te ontwikkelen binnen het perspectief van een democratisch Turkije en autonoom Koerdistan. In ruil daarvoor moet de staat en de AKP-regering behouden hun verantwoordelijkheden, en, zoals gezegd, neemt de constructieve, geloofwaardige stappen naar een oplossing. Als een beweging, beschouwen wij de dialoog in Imrali te ontwikkelen in onderhandeling als essentieel. Evenzo zullen van cruciaal belang zijn de uitkomst van de PCK zaak (Peoples ‘Confederatie van Koerdistan – KCK), die gericht is op de vernietiging van de Koerdische democratische organisaties en politieke vertegenwoordigers, en die is voorbereid door fantastische scenario’s en ongefundeerde beschuldigingen.

In deze zin is het van het allergrootste belang voor de betrokken partijen om hun verantwoordelijkheden te vervullen tijdens dit historische proces van de realisatie van een permanente oplossing te bereiken voor de Koerdische kwestie, de stilte van de wapens, vrijwillige eenheid en sociaal akkoord.

Daarom moet de AKP-regering niet de aanpak van de oplossing van de Koerdische kwestie, die van vitaal belang is voor Turkije, vanuit het perspectief van tactische en electorale belangen. Het is van vitaal belang voor de toekomst van Turkije geen misbruik te maken van deze verantwoordelijke en bonafide benadering via die onze beweging biedt een geweldige kans voor de vrede.

Het moet niet worden vergeten dat de wapenstilstand, die zelf een offer en een vredesproces, plaatsvindt op een moment dat onze beweging is op haar volle sterkte. Om deze reden, niemand moet ons verstandig positie als een indicatie van zwakte verkeerd door de beoordeling van een aantal interne en externe omstandigheden. Degenen die de zaak benadering door middel van dergelijke berekeningen zullen worden bewezen verkeerd en beoordeeld door de geschiedenis. De posities die onze beweging steunt op het niveau van de socialisatie die is bereikt in alle vier delen van Koerdistan, bereikt morele autoriteit, ervaring en vaardigheden hebben de kracht om het uitvoeren van de weerstand voor vele jaren.

Alsmede in het belang van Turkije, zal een vreedzaam proces dienen ook de democratie en stabiliteit in het Midden-Oosten. Wij hierbij een beroep op de VS, de EU en alle internationale en regionale bevoegdheden om echt te begrijpen het vredesproces door onze beweging, streven ernaar om het te ontwikkelen, en niet om steun te bieden aan het beleid van ontkenning en geweld die zijn gericht op het Koerdische volk .

Wij roepen alle de intellectuelen, schrijvers, links socialistische krachten, maatschappelijke organisaties, oprecht islamitische groeperingen, Alevitische mensen, en alle andere secties die voorstander zijn van de eenheid van de volkeren om de democratische vredesproces te versterken. Wij roepen hen allen op het beleid van ontkenning en vernietiging, die zijn gestart en hebben geleid tot grote tragedies tegen te gaan en om de eenheid en broederschap van het Koerdische volk te verdedigen om hun natuurlijke rechten te omarmen.

Wij roepen alle de patriottische-democratische politieke krachten, organisaties, instellingen en particulieren om dit proces tot een houding dat de nationale democratische eenheid ontwikkelt in plaats van het stimuleren van de destructieve beleid van dominante staten vast te stellen te ondersteunen.

Onze patriottische, eerlijke mensen moeten deelnemen aan het proces in overeenstemming met haar eisen, zonder te vergeten dat een eervolle vrede en democratische oplossing alleen zal worden gemaakt door middel van strijd en arbeid. Wij roepen alle mensen van de patriottische Koerdistan, alle democratische organisaties en instellingen om hun democratische politieke strijd in de geest van een verenigd solidariteit. Deze periode is nu juist de tijd om de democratische autonomie bouwen en creëren van een resolutie.
Onze mensen moeten hun sociale strijd en in bezit nemen van het proces door aan te tonen van hun democratische afwijzing van onrechtvaardigheid in om de positie en waarden te handhaven bekomen dankzij de intense arbeid en op het risico van vele levens.

Daarom roepen wij alle bevoegdheden die een plaats in de strijd, en al onze mensen, om de strijd voor vrijheid en democratie te omarmen, en staan schouder aan schouder met onze heldhaftige martelaren en onze leider.

Uitvoerende Raad van de KCK
1November 2010

F
E
E
D

B
A
C
K