Na 134 dagen van verzet hebben de Koerdische strijdkrachten van de YPG/YPJ eindelijk IS uit Kobanê verdreven. Hoewel deze veldslag gewonnen is, blijft de strijd voortduren.

Op maandag 26 januari hebben de Koerden en hun kameraden in Kobanê het onmogelijke voor elkaar gekregen. Ze zijn erin geslaagd de strijders van de Islamitische Staat (IS) uit de stad weg te drukken.

Na 134 dagen van hevige gevechten tussen aan de ene kant de Koerdische troepen van de YPG en YPJ (De Volks- en Vrouwenverdedigingseenheden), Peshmerga (Koerdische soldaten van de Kurdish Regional Governement in Irak, nvdr.) en eenheden van het Vrije Syrische Leger en langs de andere kant IS, lijkt het erop dat de laatste wijken van de stad onder controle van de jihadistische militanten eindelijk bevrijd zijn.

Op het moment dat de officiële woordvoerder van de YPG, Polat Can, de volledige bevrijding van de stad op twitter aankondigde, stonden sociale media bol van beelden van feestvierende verzetsstrijders, uitgebrande IS-tanks en natuurlijk de iconische rood-geel-groene vlag van TEV-DEM, de Beweging voor een Democratische Samenleving, wapperend boven op de strategisch belangrijke Mishtenurheuvel die uitkijkt over de stad.

Het IS-offensief op Kobanê startte midden september, toen hun strijdkrachten er op enkele dagen tijd in slaagden om het platteland rondom de stad te veroveren vooraleer op het stadscentrum zelf te marcheren. Hierdoor werden honderdduizenden mensen gedwongen hun huizen te verlaten en in allerijl weg te vluchten voor de zwaar bewapende jihadisten die enkel puin en vernieling in hun spoor achterlieten.

Naar schatting 260.000 personen zochten bescherming vlak over de grens in Turkije, maar enkele honderden verzetsstrijders bleven achter om de stad te beschermen. Met niet veel meer dan hun AK-47’s en stevige vastberadenheid om de opmars van IS in Kobanê een halt toe te roepen, slaagden de mannen en vrouwen van de YPG/YPJ erin te voorkomen dat IS weer een nieuwe stad aan haar lange lijst van militaire overwinningen de afgelopen maanden kon toevoegen.

Het verzet van de Koerdische strijders tegen IS werd tegengewerkt door het beleid van buur Turkije. Deze hield de grens met de belegerde stad hermetisch gesloten waardoor geen enkele hulp het verzet bereikte. Terzelfdertijd hebben verschillende bronnen en waarnemers melding gemaakt van vermeende militaire, logistieke en medische steun aan de jihadisten.

De afgelopen maanden zijn Koerdische strijders en hun medestanders vanuit heel de regio en over gans de wereld samengekomen aan de Turkse kant van de grens om hun steun en solidariteit met het verzet te betonen. De strijd in Kobanê zette niet enkel de effectiviteit van de Koerdische milities in de schijnwerpers, als één van de enige gewapende krachten in de regio die erin slagen IS te bestrijden, maar het bracht ook het pleit van de bevolking van Rojava en hun sociale revolutie, gegrond in directe democratie, gendergelijkheid en ecologische duurzaamheid, onder de wereldwijde aandacht

Hoewel de overwinning in Kobanê zonder twijfel van cruciaal belang is in de strijd tegen IS en moet gevierd worden, moet ook worden benadrukt dat de strijd ver van voorbij is. Het merendeel van de meer dan 300 dorpen die deel uitmaken van het kanton Kobanê blijven onder de controle van IS, en zolang dit het geval is kunnen de meeste van de vluchtelingen in Turkije niet terugkeren naar hun huizen.

Daarenboven ligt de bevrijde stad Kobanê momenteel in puin. De onophoudelijke aanvallen met mortiergranaten, zware artillerie en autobommen van IS in combinatie met de luchtbombardementen van de door de VS-geleide coalitie tegen IS-positie in de stad hebben gehele wijken vernietigd.

De bevrijding van Kobanê is van militair strategisch belang, maar nog voornamer is het een symbolische overwinning van democratie op autoritarisme, pluralisme op fascisme, van vrijheid op repressie – en bovenal een overwinning die de wereld de ware kracht heeft getoond van zij die vechten voor echte bevrijding ten opzichte van het fanatisme van zijn die louter vechten voor frauduleuze overtuigingen.

Terwijl Kobanê onder vuur lag, ging de revolutie voort in de naburige kantons van Afrîn en Cizîrê: volksraden werden opgezet, arbeiderscoöperatieven ontwikkeld en vrouwen begonnen zich actief in te zetten in de besluitvormingsprocessen die de fundamenten leggen voor een nieuwe samenleving waarin macht bottom-up, in plaats van top-down, groeit.

De grootste uitdaging voor de bevolking van Kobanê, en mogelijks een cruciale test voor de sterkte van de revolutie, ligt in het verschiet. Niet enkel de stad, maar een hele samenleving zal vanaf niets moeten worden heropgebouwd

De inwoners van Kobanê hebben hun sterkte op het slagveld bewezen, en hun heroïsche verzet, tegen alle verwachtingen in, is een baken van hoop voor alle die geloven dat de strijd tegen de repressieve krachten van het fascisme, in welke vorm ook, kan gewonnen worden.

De internationale aandacht die de strijd van Koabnê gekregen heeft kan nu worden gebruikt om aan de wereld te tonen dat de bevolking van Rojava niet enkel het voortouw neemt in de strijd tegen het extremisme van IS, maar ook in het bevechten van de krachten van imperialisme, kapitalisme en patriarchie die zoveel van het kwaad hebben gebroed dat momenteel samenlevingen over de gehele aardbol plaagt – en in het bijzonder in het Midden-Oosten.

Bijî Berxwedane Kobani!

Bijî Berxwedane YPG!

Bijî Berxwedane YPJ!

Bijî Berxwedane Rojava!

(Leve de verzetsstrijders van Kobanê! YPG! YPJ! Rojava!)

Vertaling van Kobani liberated! Kurdish forces push ISIS out of town, door Joris Leverink verschenen op Roar Magazine, copyleft.

F
E
E
D

B
A
C
K