Kobanê blijft een symbool voor de verdediging van menselijke waarden

Kobanê, de kleine stad op de Syrisch-Turkse grens, maakt deel uit van de beschaving van Mesopotamië en is bezield door de eeuwenlange menselijke waarden die er ontstaan zijn.
Tijdens de Syrische volksopstand was Kobanê het eerste gebied in West-Koerdistan (Rojava) dat bevrijd werd van de controle van het Baathregime. In praktijk was dit de eerste stap naar het opzetten van een democratisch systeem in Rojava. Dit systeem heeft het potentieel om een model te bieden voor een toekomstig democratisch, pluralistisch en gedecentraliseerd Syrië. Kobanê werd een veilig toevluchtsoord voor Syrische ontheemden die uit hun huizen moesten vluchten tijdens de bloedige burgeroorlog. Als gevolg hiervan is Kobanê het mikpunt van de vijanden van democratie, vrijheid en de waarden van menselijkheid.
Sinds medio 2013 staat Kobanê tegenover brutale blokkades en agressie. Deze moeilijke omstandigheden verslechterden vanaf 15 september toen de terroristen van de Islamitische Staat (IS) begonnen met pogingen om bloedbaden aan te richten onder burgers. Om deze moorddadige aanvallen te voorkomen zijn de Volksverdedigingseenheden (YPG), Vrouwenverdedigingseenheden (YPJ) en inwoners van Kobanê overgegaan tot legitieme zelfverdediging tegen het barbaarse geweld van IS.
De IS-terroristen zijn vijanden van de mensheid en de door haar gekoesterde waarden van democratie, vrede, pluralisme en solidariteit. De IS vertegenwoordigt een cultuur van dood en vernietiging en pleegt gruwelijke misdaden zoals de onthoofdingen van burgers. Zij hebben Amerikaanse, Britse en Russische burgers onthoofd alsook duizenden weerloze Êzîdî’s, Christenen, Koerden, Turkmenen en Arabieren. De Islamitische Staat heeft genocidale misdaden gepleegd in Deir-ez-Zor, Mosoel, Sinjar, Tela’afar en recentelijk in Kobanê. Niemand kan voorspellen wie hun volgende slachtoffer zal zijn. De groep pocht openlijk over het bevrijden van Europa en de hele wereld.
Wij menen dat deze moorddadige groep met alle mogelijke middelen gestopt moet worden en dat zij die haar steunen en financieren ter verantwoording moeten worden gebracht. Door Kobanê te verdedigen, verdedigen de plaatselijke strijdkrachten de menselijke waarden die ons allen binden.
Kobanê zal volharden in haar verzet en roept allen die in onze gemeenschappelijke menselijke waarden geloven op om hun bijdrage te doen. De zelfverdedigingsstrijders in Kobanê vervullen een historische rol door te vechten tegen de duistere krachten. Ze hebben in hun streven de steun van de beschaafde wereld nodig. Het staat buiten kijf dat de val van Kobanê een grote klap zou betekenen voor onze gedeelde menselijke waarden en de strijd voor vrede, democratie en vooruitgang over gans de wereld. Wij zijn zeker dat wij met de hulp van democratische krachten onze overwinning kunnen behalen. Al de jihadistische organisaties en hun financieringsbronnen en mecenassen moeten worden aangepakt. Dit is een essentiële stap in hun uitschakeling, in het bijzonder die van IS.
Wij, in Kobanê, danken u voor uw steun terwijl wij vechten voor de overleving van ons democratisch experiment. Met de hulp van zij die geloven in democratie, vrede en zuster- en broederschap onder naties, zullen wij overwinnen.
Het Bestuur van het kanton Kobanê. 1-11.2014

F
E
E
D

B
A
C
K