Interview met Yavuz Önen, voormalig voorzitter van de Unie der Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten (TMMOB), over de wederopbouw van Kobanê.

“De wederopbouw vereist een heleboel zaken waaronder de benodigde infrastructuur voor watervoorziening, energie, transport, communicatie, educatie over bosbeheer, landbouw en veeteelt, voedselvoorziening en woongelegenheden – kortom alles wat nodig is voor de bouw en realisatie van een kader waarbinnen een ecologische samenleving kan ontstaan.”


“Een van de belangrijkste zaken is het ruimen van dode lichamen, boobytraps, mijnen en allerlei explosieven die nog niet ontploft zijn. (…) Het werk is al begonnen, maar helaas heeft ons het nieuws bereikt dat al verschillende doden zijn gevallen door explosies. (…) Totdat het opruimwerk gedaan is, kan er geen enkel ander werk verricht worden en kan de veiligheid van de bevolking die wil terugkeren niet gegarandeerd worden, noch kan er een veilige werkomgeving gecreëerd worden. Het is ook noodzakelijk om te bepalen of er chemisch of radioactief afval werd achtergelaten in deze gebieden.”

kobane vrouwen

Kan u iets vertellen over de wederopbouw van Kobanê, een proces waarin u zelf betrokken bent?

In de tweede helft van februari 2015 hadden we een ontmoeting met de covoorzitter van het parlement van het kanton Kobanê, Enver Muslim en woordvoerder Mahmut Beşar. De ontmoeting vond plaats op het hoofdkwartier van de Democratische Volkspartij HDP in Ankara en dat op het verzoek van HDP-parlementslid en partijwoordvoerster voor Buitenlandse Zaken Nazmi Gür.

De belangrijkste onderwerpen van de bijeenkomst waren de problemen van de vluchtelingen en de vernieling van de stad. Een eerste uitvoerend comité dat opgericht werd onder de naam ‘Heyete Nuavakirina Kobanê’ (Comité voor de Reconstructie van Kobanê) verklaarde zijn verlangen om samen te zitten met verschillende politieke partijen in Turkije, net als met vakbonden, handelsorganisaties en verschillende gemeentebesturen met als doel steun te zoeken voor de wederopbouw van Kobanê. Ze vroegen ook steun en participatie van ingenieurs en stedenbouwkundigen uit Turkije om de multidimensionele en ingewikkelde problemen op te lossen. Hiertoe werd eveneens de oprichting van een contactcentrum in Ankara gesuggereerd. De volgende dag vond er in dit kader op vraag van Enver Muslim een bijeenkomst plaats met de huidige voorzitter van de Unie der Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten TMMOB, Mehmet Soğancı, op het hoofdkwartier van deze organisatie.

Welke stappen werden er ondernomen na deze bijeenkomst?

We organiseerden een bijeenkomst op het algemene hoofdkwartier van de HDP waarop professionele collega’s met de verschillende specialisaties die nodig zijn in het reconstructieproces uitgenodigd werden, naast de groepen die al actief waren in de wederopbouw van Kobanê, waaronder ŞPMMO, het collectief van het Democratische Volkscongres HDK MMŞP, het collectief van vrouwen en ecologie van HDK en vertegenwoordigers van TMMOB Diyarbakır. De covoorzitters van de Partij voor Vrede en Democratie (BDP), het Congres voor een Democratisch Samenleving (DTK) en het Democratische Volkscongres (HDK) werden ook geadviseerd over deze ontwikkelingen. Het doel van deze bijeenkomst was te onderzoeken welke diensten er geïntegreerd dienen te worden in het planningsproject om aan de huidige noden te voldoen als onderdeel van de oprichting van een nieuw platform.

Welke beslissingen werden er genomen op deze vergadering?

Op de bijeenkomst werd het volgende beslist:

 • Observaties en suggesties gebaseerd op eerder werk dienen samengevoegd te worden
 • Er zal een platform opgericht worden waaraan breed kan worden deelgenomen
 • Er wordt een tekst voorbereid die mensen oproept om deel te nemen aan het platform, zodat een brede participatie bewerkstelligd wordt
 • Het functioneren van het werk binnen het platform werd geregeld
 • Alle werkzaamheden dienen eerst op vrijwillige basis te gebeuren alvorens ze geïmplementeerd worden
 • De focus ligt op hoogdringende taken, er wordt in de planning een onderscheid gemaakt tussen projecten op korte en op lange termijn
 • Het werk kadert in een regionaal plan en moet dienen als voorbeeld voor de regio.
 • Er wordt een studie gemaakt van de situatie in Kobanê
 • De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in samenspraak met de bevolking van Kobanê en tegemoetkomen aan hun wensen
 • Winstbejag moet vermeden worden tijdens de wederopbouw
 • Nieuwe gebieden voor bewoning worden gepland rondom publieke zones
 • Bij de opmaak van de plannen wordt de voorkeur gegeven aan gemeenschappelijke publieke levensruimtes
 • Planning en verdeling van de productie
 • Classificatie van het land en een survey
 • Onmiddellijke voorziening van water en energie
 • Een garantie van steun vanuit de administratie van het kanton voor deze projecten
 • De preventie van inmenging met zij die meehelpen om de plannen op te maken
 • Een steunoproep tot de bevolkingsgroepen van Turkije en al de volkeren van de wereld

Ik geloof dat Kobanê nu het meeste nood heeft aan energiebevoorrading. Wat kan er gedaan worden om dit probleem op te lossen?

Als onderdeel van het voorbereidende werk voor dit platform, hebben vrijwilligers belangrijke bijeenkomsten gehouden om de infrastructurele noden aan te pakken. Er vonden ook vergaderingen plaats in de Kamer van Elektrische Ingenieurs (EMO) rond de voorziening van elektriciteit.

kobane

De stad Kobanê is bijna volledig vernield. Wat werd er op deze bijeenkomsten gezegd over het opruimen van het puin?

Er wordt momenteel specifiek gewerkt aan het opruimen van reconstructiesites die vol liggen met al het puin dat gedurende dit gewelddadige conflict veroorzaakt werd door verschillende wapens. Een van de belangrijkste zaken is het ruimen van dode lichamen, boobytraps, mijnen en allerlei explosieven die nog niet ontploft zijn. Voor dit soort werk hebben we mensen nodig met de benodigde specifieke militaire expertise. Het werk is al begonnen, maar helaas heeft ons het nieuws bereikt dat al verschillende doden zijn gevallen door explosies. Het opruimwerk dient echter te gebeuren en het moet uitgevoerd worden door een delegatie van specialisten. Totdat het opruimwerk gedaan is, kan er geen enkel ander werk verricht worden en kan de veiligheid van de bevolking die wil terugkeren niet gegarandeerd worden, noch kan er een veilige werkomgeving gecreëerd worden. Het is ook noodzakelijk om te bepalen of er chemisch of radioactief afval werd achtergelaten in deze gebieden.

In plaats van de reconstructie van het vernietigde stadscentrum wordt er gedebatteerd over de bouw van een nieuw soort levensruimte. Is hierrond een visie naar boven gekomen?

Er wordt momenteel gedacht om een referendum te houden onder de lokale bevolking over de vraag of ze het oude stadscentrum willen reconstrueren of dat er nieuwe woonruimtes gebouwd moeten worden. Wat er zal gebeuren met het oude stadscentrum moet duidelijk worden na dit referendum.

Om Kobanê terug op te bouwen zijn zeer veel werkkrachten nodig, welke stappen worden op dit vlak genomen?

Wat betreft de menselijke kracht die nodig is voor de reconstructie hebben we informatie dat er een bevolking van ongeveer 7000 jonge mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, in de regio moet gaan wonen om het risico op een nieuwe aanval te vermijden.

Plannen jullie als platform een onderzoeksmissie naar de regio?

Tijdens de eerste vergadering won de idee aan kracht dat onderzoek ter plaatse noodzakelijk is waarin verder gewerkt wordt met de informatie en suggesties uit eerder onderzoek dat plaatsvond tijdens de plannings- een productontwikkelingsfase. Tijdens de tweede bijeenkomst van het platform in de gebouwen van ŞPMMO werd vooral de planning van tijdelijke bewoningsruimtes (plaatsen voor tenten) benadrukt en het opstellen van diagrammen en ideaalscenario’s voor middellange en langdurige bewoning. De mening werd gevormd dat onderzoek ter plaatse en de opinies en suggesties die daaruit voortvloeien de diagrammen productiever zullen maken en veel tijd besparen. De startdatum van het veldonderzoek zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Welke stappen kunnen we ons voorstellen voor de reconstructie van de regio?

De wederopbouw vereist een heleboel zaken waaronder de benodigde infrastructuur voor watervoorziening, energie, transport, communicatie, educatie over bosbeheer, landbouw en veeteelt, voedselvoorziening en woongelegenheden – kortom alles wat nodig is voor de bouw en realisatie van een kader waarbinnen een ecologische samenleving kan ontstaan. Het probleem is een debat over wat de prioriteiten zijn. Het gevolg van al deze verschillende onderwerpen, is dat het regionaal plan dat we eerder al aanhaalden steeds belangrijker is geworden. Al deze werkzaamheden moeten gecoördineerd worden, er zullen echter groepen van experts gevormd worden voor elk domein. Elke delegatie zal waar nodig haar eigen specifieke programma voorbereiden op haar eigen werkterrein.

Hoe zal het werk verdeeld worden binnen het platform?

Een bijeenkomst tussen ons platform, dat nog maar net vorm begint te krijgen, en de individuen, groepen en organisaties die al begonnen zijn met de wederopbouw, om zo het netwerk uit te breiden en het werk te verdelen, is één van de taken die voor ons liggen. Het resultaat is dat er in verschillende steden vanuit meerdere kantoren gewerkt zal worden (waarbij reeds bestaande kantoren gebruikt zullen worden zonder bijkomende lasten te veroorzaken).

 

Oorspronkelijk verschenen in Özgür Gündem. Het interview werd naar het Engels vertaald door The Rojava Report. Vertaling naar het Nederlands door het Koerdisch Instituut Brussel.

 

F
E
E
D

B
A
C
K