Gepubliceerd door DemNed op 22 juni 2016

nederland

Dinsdagavond 21 juni 2016, is het huis van een Koerdische familie in Dordrecht aangevallen door een grote groep Turkse nationalisten. Een groep bestaande uit ongeveer dertig auto’s heeft de familie belaagd en bedreigd na de wedstrijd tussen Turkije en Slowakije.

Vanwege het vieren van het behalen van een schoolexamen van een gezinslid, had men een Koerdische vlag opgehangen. Deze vlag schoot kennelijk bij deze nationalistische Turken in het verkeerde keelgat.
Gedurende de aanval hebben de daders ruiten van de woning ingegooid. Tevens hebben de daders gedreigd de woning in brand te steken wanneer de vlag niet wordt weggehaald. Het gezin  heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie van de aanval. Vanwege de gedane dreigementen en het toegepaste geweld heeft het gezin een trauma opgelopen en leeft men in angst. In reactie daarop heeft de Koerdische gemeenschap zich op woensdagavond verzameld bij de woning van de familie om hen een hart onder het riem te steken.

Helaas is dit niet de eerste aanval van Turkse nationalisten op een “Koerdisch doelwit”. Zo zijn in de afgelopen maanden de Koerdische verenigingen in Den Haag en Rotterdam aangevallen door Turkse nationalisten.
In de afgelopen jaren heeft de Koerdisch-Nederlandse gemeenschap bij regionale veiligheidsadviseuren, bij de lokale gemeenten maar ook bij het ministerie van Sociale Zaken de ernst van de situatie aangegeven. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met diverse betrokken partijen. Hierbij hebben deze partijen, in de aanwezigheid van politici als minister Asscher en burgemeester Aboutaleb, de intentie uitgesproken om de toegenomen spanningen, en het daaropvolgende geweld, een halt toe te roepen.

Ondanks deze intenties zijn de spanningen nooit afgenomen en zijn de dialogen vruchteloos gebleven en niet meer voortgezet. Terwijl de Koerdische gemeenschap al die tijd bleef aandringen om in dialoog te blijven, werden de spanningen gebagatelliseerd door de lokale en nationale overheden. Ook de Turkse gemeenschap, in deze haar vertegenwoordigende organisaties, heeft altijd geroepen dat er geen spanningen waren tussen de diverse bevolkingsgroepen. De diverse overheden hebben deze berichten klakkeloos overgenomen en zijn dus in principe medeverantwoordelijk voor de aanval op het Dordtse gezin.

Demned, het voormalige Fedkom, blijft streven naar preventieve maatregelen middels het aangaan van een dialoog. Met als belangrijkste doelstelling het realiseren van een harmonieuze samenleving tussen de diverse volkeren. Demned wijst elke vorm van geweld af en vindt dan ook dat de overheid alles moet doen wat in haar macht ligt, om dergelijke gevaren in de toekomst te voorkomen. De overheid dient Turkse organisaties te wijzen op hun vertegenwoordigende, maatschappelijke functie waarbij zij verantwoordelijk zijn, en verantwoordelijk kunnen worden gesteld, voor het gedrag van hun achterban.
Als belangenbehartiger van vele Koerdische Nederlanders willen wij niet dat conflicten uit Koerdistan overwaaien naar Nederland en roepen dan ook alle betrokken partijen, zoals veiligheidsadviseurs, gemeenten en de verantwoordelijke ministeries, op om in actie te komen en er zorg voor te dragen dat dit probleem voor eens en voor altijd de kop wordt ingedrukt.  Dit kan alleen door middel van een effectieve aanpak welke er toe moet leiden dat ook de Koerdische gemeenschap zich blijvend veilig kan voelen in Nederland.

DemNed (Voorheen FedKom)
Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan

F
E
E
D

B
A
C
K