Na de valse bommelding in het Vlaams Parlement op dinsdagmiddag, reageert het Koerdisch Instituut met bezorgdheid op de gebeurtenissen. ’s Avonds zou de organisatie haar 40-jarig bestaan vieren in zaal De Schelp, maar ze moest die festiviteiten annuleren na de evacuatie van het gebouw.

Op dinsdagmiddag werd het Vlaams Parlement volledig ontruimd na een valse bommelding. De commissievergadering over de begrotingscijfers werd geschorst en het gebouw werd grondig door de politie onderzocht met explosievenhonden.

Vanaf 16u zou in zaal De Schelp, onder het halfrond van het Vlaams Parlement, het 40-jarig bestaan van het Koerdisch Instituut worden gevierd. Daarop waren tientallen gasten uitgenodigd, waaronder een aantal vooraanstaande politici.

Het Koerdisch Instituut reageert met bezorgdheid op de gebeurtenissen. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de valse meldingen, geeft de organisatie aan al meermaals te maken hebben gehad met acties tegen haar activiteiten, personeel en gebouwen. “In het verleden is het Koerdisch Instituut meermaals geviseerd geweest door bepaalde groepen in ons land. We kregen te maken met brandstichting en activiteiten werden afgelast na dreigementen”, zegt Derwich Ferho, voorzitter van het Koerdisch Instituut.

Daarom hoopt het Koerdisch Instituut dat het onderzoek snel duidelijkheid schept en dat de dader(s) gevat kunnen worden. “Gezien de Turkse agressie aan de grens met Syrië, is het niet ondenkbaar dat iemand wilde voorkomen dat de stem van de Koerden in het parlement gehoord werd. Als dit inderdaad het geval blijkt te zijn, dan veroordelen wij in de scherpste taal het fnuiken van onze democratische rechten.”

Het Koerdisch Instituut zet zich al jaren in voor het bevorderen van de mensen- en volkerenrechten in de Koerdische regio’s en heeft daarnaast veel aandacht voor onze diverse samenleving. “We willen absoluut voorkomen dat de spanningen in de regio ook bij ons een dimensie krijgen. Het onderdrukken van welke opinie dan ook is dodelijk voor de democratie en moet met de grootste inspanning bestreden worden. Daarom verzetten we ons tegen iedere vorm van intimidatie en polarisering en roepen op tot tolerantie en dialoog. Het Koerdisch Instituut is een belangrijke partner in de strijd tegen racisme en zet zich ten volle in voor het vreedzaam samenleven in ons land”, besluit Ferho.

De organisatie heeft besloten klacht in te dienen en zal op een later moment de feestelijkheden hervatten. Gisteren werd alvast in beperkte kring en op een andere locatie geklonken op haar 40-jarig bestaan.

F
E
E
D

B
A
C
K