Op 30 oktober 2019 was het Koerdisch Instituut mij monde van voorzitter Derwich Ferho aanwezig op een conferentie van het World Solidarity Forum. Derwich werd er uitgenodigd als één van de sprekers. Logisch, want het centrale thema behandelde maatschappelijke aspecten die aan de basis liggen van onze werking: mensenrechten, volkerenrechten, onafhankelijkheid en zelfbeschikking.

Geheel in het kader van het vooropgestelde thema, en voor een afgeladen volle zaal in de Brusselse Press Club, bracht Derwich het overwegend jonge publiek op de hoogte van de situatie in Turkije en Syrië. Hij blikte hiervoor in het kort terug op de recente geschiedenis om nadien de actuele situatie te schetsen op het vlak van mensenrechten in beide landen. Voor heel wat aanwezigen werd het bij wijlen ontluisterend toen zij te horen kregen hoe de Turkse staat in het verleden en zelfs tot op heden een loopje heeft genomen met de rechten van niet-Turkse volkeren op hun grondgebied; gaande van onderdrukking over repressie tot regelrechte misdaden en genocide. Uiteraard kwam de heel recente Turkse invasie van Noord-Syrië ook ter sprake.

Hieronder de geschreven tekst die deel uitmaakte van de toespraak van Derwich Ferho.

WSF – Toespraak KI – 30 oktober 2019

F
E
E
D

B
A
C
K