Zaradchet HAJO Voorzitter Koerdisch PEN CLUB Internationaal Zaradachet Hajo, (of ZerdeÃÂ3/4t Haco), geboren in Zuid Koerdistan (Syrië) is een van de prominente schrijvers van de Koerden. Hij is linguïst en onderzoeker. Zijn studies heeft hij gedaan aan de Vrije Universiteit van Berlijn haalde zijn doctoraat over Indo Europese Talen. Sinds 1982 geeft hij les aan de Universiteit van Berlijn, Bremen en Hamburg. Sinds 1998 zit hij de Koerdische PEN voor. Het Koerdische Centrum van Internationale PEN verspreidde op 21 februari een persbericht waarin zij de absolute vrijwaring van de vrijheid van meningsuiting benadrukken in het kader van de cartooncontroverse en het geweld tegen Denemarken en christelijke minderheden. Koerdisch PEN-Centrum Tijdens het Internationale PEN Congres in Cambridge in april 1988, werd de motie ter oprichting van een Koerdisch PEN Centrum gestemd. Dit proces werd geïnitieerd door de Koerdische auteur Hüseyin Erdem die hierin door enkele Koerdische schrijvers en andere nationale PEN centra werd gesteund. Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat een nationale Koerdische organisatie lid werd van een internationale organisatie én met gelijke rechten. Met de Koerdische afdeling oefent de Internationale PEN druk uit op totalitaire regimes die ter verantwoording worden geroepen voor het feit dat zij de culturele diversiteit in hun landen vernietigen en de vrijheid van meningsuiting limiteren. De Internationale PEN, die hierin ver vooruitliep op de officiële staatsstructuren, toonde het belang aan om tussen te komen in zogenaamde binnenlandse zaken wanneer de vrijheid en de menselijke waardigheid op het spel staat. Met de oprichting van het Koerdische PEN Centrum werd een belangrijke stap gezet voor de Koerdische taal en literatuur. Hiermee dwong zij een zeker respect af en werd zij steeds meer internationaal aanvaard. In de lente van 1990 was het bureaucratisch werk achter de rug en werd het Koerdische PEN Centrum officieel geregistreerd in Keulen, Duitsland. Van in het begin vertegenwoordigde het Koerdische PEN Centrum de Koerdische schrijvers in de vier delen van Koerdistan en in de diaspora. Het Pen-comité bestaat uit dr. Zaradachet Hajo (voorzitter), Moustafa Rechid (vice-voorzitter), Younes Bahram (secretaris), Hivi Berwari (Comité van de vrouwelijke schrijvers) en Kakshar Oremar (schatbewaarder). Persmededeling Het Koerdisch Pen Centrum vindt het spijtig dat bepaalde despotische regimes groepen van gewelddadige betogers mobiliseert tegen Denemarken en zijn diplomatieke, commerciële en culturele instellingen. Hiermee willen deze regimes duidelijk hun eigen gebreken op vlak van economische, mensen-, vrouwen- en minderhedenrechten ten aanzien van hun eigen bevolking verbergen. Tegen de achtergrond van protesten tegen de cartoons over de profeet Mohammad, werden Deense journalisten en christelijke minderheden jammerlijk het slachtoffer van terreur en bedreigd met terreur. De Koerdische schrijvers identificeren Denemarken en haar samenleving met openheid en tolerantie, sociale en seksuele gelijkheid, politiek liberalisme en economische bloei. We respecteren het Deense culturele erfgoed en bewonderen grote schrijvers van Denemarken zoals Hans Christian Andersen, samen met Karl Adolph Gjellerup en Hernik Pontoppidan winnaar van de Nobelprijs Literatuur in 1917 en de winnaar van de Nobelprijs Literatuur in 1944, Johannes Vilhelm Jensen. Het Koerdische PEN Centrum roept alle nationale centra die het islamitische culturele erfgoed vertegenwoordigen op om de haatpropaganda tegen de Deense staat en haar volk af te keuren. De vrijheid van meningsuiting in Denemarken verdient bewondering. Alle andere kwesties en twijfels over de verdiensten van de twaalf gepubliceerde en drie gemaakte cartoons moeten deel uitmaken van het publiek debat. 21/02/2006

F
E
E
D

B
A
C
K