Minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu wil ‘de politieke rol, de zichtbaarheid en de invloed versterken van de oudste pan-Europese organisatie op Europees en internationaal niveau.’ Die ambitie sprak hij uit in Antalya, tijdens een ontmoeting met de parlementaire assemblee van de 47 lidstaten tellende organisatie. SP-senator Tiny Kox, voorzitter van de fractie van Verenigd Europees Links, adviseert hem dan zelf het voorbeeld te geven. ‘Want goed voorbeeld doet goed volgen’.
Kox heeft vijf concrete adviezen hoe Turkije de daad bij het woord kan voegen: ‘Maak een einde aan alle discriminatie van Koerden in Turkije en garandeer hun mensenrechten. Dan pas kunt u soortgelijke stappen van andere Europese landen vragen. Open de Turkse havens en vliegvelden voor transporteurs uit Cyprus, en zet zo een stap om te komen tot een einde van de Cypriotische deling. Dan kunt u ook andere bevroren conflicten in Europa aanpakken. Maak vaart met de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa. Dan zet u onze organisatie echt op de kaart. Werk goed samen met ons, want wij vertegenwoordigen onze nationale parlementen. En laat ons ons werk goed doen, en zorg dat onze rapporteurs onbeperkte toegang hebben tot alle Europese landen, dus ook tot Turkije.’
Minister Davutoglu zegt een dergelijke concrete aanpak te kunnen waarderen en open te staan voor nog meer adviezen en suggesties in het komende half jaar. President Gül, premier Erdogan en hijzelf zullen in Straatsburg verslag uitbrengen over of en hoe de Turkse ambities gerealiseerd worden. Tot die ambities horen ook een grondige modernisering van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En verder moet de Raad van Europa maatregelen voorstellen tegen toenemende tegenstellingen en de vele vormen van discriminatie.
De assemblee aanvaardde verder een voorstel om meer werk te maken van ‘parlementaire diplomatie’. Kox: ‘Onze conventionele diplomaten doen veel nuttig werk. Maar soms kunnen gekozen volksvertegenwoordigers een aanvullende rol spelen. Zij voegen een politieke en ideologische dimensie toe en zijn soms flexibeler dan regeringen en diplomaten. De onderlinge contacten van volksvertegenwoordigers kunnen helpen ernstige problemen eerder in de gaten te krijgen en er mogelijk nog iets aan te doen voordat ze tot uitbarstingen leiden.’ Hij noemde de parlementaire assemblee van de Raad van Europa een geschikt platform voor parlementaire diplomatie: ‘Dat is een trefpunt voor enkele honderden parlementsleden uit 47 lidstaten. Dat moeten we beter benutten. Ook voor ons geldt dat we de daad bij het woord moeten voegen.’
Binnenkort spreekt ook de Eerste Kamer over mogelijkheden van parlementaire diplomatie. Naast de parlementaire assemblee van de Raad van Europa zijn Nederlandse volksvertegenwoordigers van de SP ook actief in o.a. de assemblees van de OVSE en de NAVO.

F
E
E
D

B
A
C
K