Eerder dit jaar had Van Bommel de minister al opgeroepen een volledig functionerend consulaat op te richten. Daar moeten ook paspoorten en visa worden uitgegeven. Dit idee wordt ook omarmd door de Koerdische minister van Buitenlandse relaties, Falah Bakir Mustafa, die Nederland oproept tot volledige service aan alle burgers. Tenslotte zijn er veel Koerdische Nederlanders die direct afhankelijk zijn van zo’n consulaat. Minister Verhagen liet in antwoord op eerdere Kamervragen weten daarvoor niets te voelen.

Nederland heeft een energiespecialist van het ministerie van Buitenlandse Zaken als ambassadeur in Bagdad aangesteld. In Erbil is een zakenman honorair consul die voor Nederland de belangen behartigt. “De belangen van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen zowel in Bagdad als in de Koerdische regio in Erbil worden behartigd”, aldus Harry van Bommel. “Dat is natuurlijk en normaal. Maar er zijn veel Koerdische Nederlanders en het is daarom bittere noodzaak om ook in de hoofdstad Erbil een volledig uitgerust consulaat te openen dat niet alleen gericht is op dienstverlening voor bedrijven die in Koerdistan geld willen verdienen. De ministers moet de burgers tegemoet komen.”

http://www.sp.nl/wereld/nieuwsberichten/7016/091015-laat_consulaat_in_iraaks_koerdistan_ook_voor_burgers_werken.html

SP.nl/wereld

15-10-2009

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan minister van Buitenlandse Zaken over een Nederlands consulaat in Iraaks Koerdistan

 

  1. Hebt u kennis genomen van de berichtgeving over de officiële opening van het Nederlandse consulaat in de Iraks-Koerdische stad Erbil? (1)
  2. Herinnert u zich uw antwoorden op mijn eerdere vragen over dit onderwerp waarbij u stelt dat ‘de oprichting van een Consulaat-Generaal met een uitgezonden consul derhalve op dit moment niet wordt overwogen?’ (2)
  3. Is het u bekend dat de Koerdische minister van buitenlandse relaties Falah Bakir Mustafa Nederland heeft opgeroepen van het nu geopende consulaat ‘een volledig consulaat te maken, zodat de Nederlandse Koerden hier geholpen kunnen worden voor hun paspoorten, en anderen voor visa?’
  4. Is het juist dat de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de opening van het consulaat heeft gezegd dat het upgraden van het consulaat in de planning zit? Zo ja, hoe ziet die planning er uit? Waaraan moet worden voldaan voordat het een volledig consulaat wordt?
  5. Deelt u mijn mening dat een spoedige opening van een Consulaat-Generaal met een uitgezonden consul in Iraaks Koerdistan dringend wenselijk is en dat dit op zo kort mogelijke termijn moet gebeuren? Indien neen, waarom niet?

   

Bronnen;

  1. Trouw, 13 oktober 2009, “Holland heeft streepje voor bij Koerden Irak”
  2. Aanhangsel 2183, vergaderjaar 2008 – 2009

F
E
E
D

B
A
C
K