Op vrijdag 3 mei zakt het Koerdisch Instituut af naar de kust om er samen met FMDO,

Vrede vzw, Jîyan en Oostende, de stad aan zee te vertellen over het lot van de Koerden en andere etnische en religieuze groepen in het quasi post-IS tijdperk. Kan het democratisch confederalisme dienen als model voor de regio?

Wees welkom op deze boeiende avond met Ludo De Brabander (Vrede vzw) en Derwich Ferho (Koerdisch Instituut).

3/5 – 19u @ Louis Colensstraat 7, 8400 Oostende

F
E
E
D

B
A
C
K