Zoals steeds moet je als organisatie aangeven of je de toegekende uren zal opnemen, volledig of deels , ofwel de toegekende uren wil afstaan aan een andere organisatie.

Gezien we allemaal kampen met gebrek aan middelen en deze gesubsidieerde uren goed kunnen gebruiken, ga ik er van uit dat iedere organisatie wel gebruik zal maken van de toegekende uren. Maar voor het geval er een organisatie toch , om de een of andere reden, zijn uren zou willen afstaan, laat ik bij deze weten dat wij maar al te graag kandidaat zijn voor overname.

Met vriendelijke groeten,

Derwich M. FERHO
Koerdisch Instituut te Brussel
Bonneelsstraat, 16 – 1210 Brussel
Tel. 02 230 34 02
[email protected]

 

F
E
E
D

B
A
C
K