Met blijdschap kunnen we meedelen dat Nalan Oral terug vrijgelaten is. Haar vrienden en familieleden willen iedereen bedanken die de petitie ondertekend heeft en/of zich op andere wijze heeft ingezet voor haar vrijlating.

Ook namens het Koerdisch Instituut hartelijk dank aan allen!

Koerdisch Instituut, Brussel, 25/7/17

 

Nalan Oral, een mensenrechtenactiviste die sinds 2012 als erkend politiek vluchteling in België is werd op de avond van 7 juli gearresteerd bij de Hongaarse grens door de Roemeense politie, toen ze op vakantie vertrok met haar familie.

De Roemeense autoriteiten wilden Nalan uitleveren aan Turkije in het kader van een Turks aanhoudingsbevel bij Interpol. Nalan werd veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf in Turkije vanwege haar politieke activiteiten tegen de repressie en misdaden van het autoritaire regime dat Turkije regeert.

Nalan kwam vijf jaar geleden aan in België. Na het verkrijgen van de status van politiek vluchteling door de Belgische Staat, kon haar dochter (geboren in een Turkse gevangenis) naar hier komen. Nalan bouwde een nieuw leven op in België, ze leerde Frans en Nederlands, vond fatsoenlijk werk en voedde haar twee kinderen hier op. Ze is het voorbeeld van een actieve burger in de Belgische samenleving.

Nalans uitlevering aan de Turkse staat zou ingaan tegen het recht op asiel en zou een aanfluiting betekenen van de bescherming die Nalan onder de Conventie van Genève geniet als politiek vluchteling in België. Erkende vluchtelingen in België mogen vrij reizen, behalve naar het land waar ze gevaar lopen.

In Turkije zou Nalan geconfronteerd worden met harde represailles en folteringen, en zou ze tientallen jaren gevangen gehouden worden, omwille van onjuiste en onrechtvaardige veroordelingen. De gevolgen voor haar gezin en kinderen in België, die vanaf september weer naar school moeten, zouden dramatisch zijn.”

F
E
E
D

B
A
C
K