Met het Koerdisch Instituut proberen we via crowdfunding genoeg geld in te zamelen voor een mobiel hospitaal voor Rojava. 

U kunt hier bijdragen aan dit project.

mobile-clinic

Sinds 2012 wordt het hoofdzakelijk Koerdische noorden van Syrië, “Rojava”, verscheurd door een burgeroorlog tussen het Syrische dictatoriaal regime en radicaalislamitische bendes zoals recent de Islamitische Staat.

De inwoners van Rojava trachten uit de assen van het oude regime hun eigen samenleving te laten herrijzen, gebaseerd op democratie, pluralisme, gendergelijkheid, secularisme en ecologisme. Zij botsen hierbij echter op zowel een boycot vanuit machtige buurlanden zoals Turkije als op de gewelddadige dreiging van de Islamitische Staat. Het westen lijkt enkel interesse te hebben in militaire overwinningen en niet in de humanitaire heropbpuw van Rojava.

De bevolking leeft in zeer precaire omstandigheden en een groot deel van de gezondheidszorginfrastructuur is vernietigd. Bovendien zijn medicijnen schaars en is er een terkort aan medisch personeel. Een mobiele praktijk kan in deze omstandigheden zeer veel noodbehoevenden, ook in geïsoleerde en afgesneden gebieden, bereiken.

We zullen een tweedehands mobilehome kopen en deze laten ombouwen met medische infrastructuur. Het transport en de aflevering gebeurt in samenwerking met de Koerdische hulporganisaties in Turkije. De uitvoer en bemanning zal in handen zijn van Koerdische hulporganisaties in Rojava.

Help mee met dit project en doe een gift!

F
E
E
D

B
A
C
K