Geachte Minister

Sinds midden augustus hebben grond- en luchttroepen van het Turkse leger enkele gebieden in het noorden van Irak bestookt met bombardementen. Sinds de val van Saddam Hoessein is deze regio een autonoom Koerdisch gebied. Volgens de Turkse premier Erdogan gaat het om vergeldingsacties naar aanleiding van de Turkse militairen die hun leven lieten bij aanslagen van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

Premier Erdogan liet er geen twijfel over bestaan toen hij verklaarde dat de enige oplossing voor de Koerdische kwestie in Turkije het elimineren is van de PKK. Nochtans is Erdogans motivering van dit Turks offensief vreemd aangezien deze bombardementen voornamelijk op onschuldige Koerdische burgers waren gericht. Het is duidelijk dat Turkije geen onderscheid maakt tussen rebellen en onschuldige Koerdische burgers. Een politieke oplossing van het conflict lijkt dus zeker niet dichterbij te komen, terwijl dit toch wel een zeer belangrijke voorwaarde is voor de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.

Graag wil ik u hierover volgende vragen stellen:
a) Welke gevolgen zullen deze Turkse bombardementen in Zuid-Koerdistan hebben op de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU?
b) Gaat de Belgische regering formeel de Turkse bombardementen afkeuren? Zo ja, bent u bereid om uw ongenoegen kenbaar te maken aan de Turkse ambassadeur in ons land?

Dank voor uw antwoorden,

Ingeborg De Meulemeester
Kamerlid N-VA
Brussel, 8/09/2011

F
E
E
D

B
A
C
K