Geachte Minister,

Tijdens de afgelopen weken vonden er opnieuw enkele aanslagen plaats in de Noord-Iraakse stad Kirkoek. De laatste aanslag zou 25 doden tot gevolg hebben gehad en nog tientallen zwaargewonden.

U weet dat deze stad omringd is door olierijke gebieden en steeds het centrum is geweest van etnische conflicten tussen Koerden, Arabieren en Turkmenen. Bijgevolg kunnen de aanslagen zowel het gevolg zijn van economische machtsaanspraken alsook van culturele motieven.

Graag wens ik u volgende vragen te stellen:
a) Heeft de Iraakse overheid al gecommuniceerd over de oorzaak van de aanslagen? Zo ja, hoe luidt deze officiële Iraakse mededeling?
b) Houdt de internationale gemeenschap de conflictrijke situatie in Kirkoek in de gaten? Zo ja, op welke manier?
c) Wat is het standpunt van België hierin?

Dank voor uw antwoorden,

Ingeborg De Meulemeester
Kamerlid
25.05.2011

F
E
E
D

B
A
C
K