Tot tevredenheid van Brepoels besliste de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling vanmorgen tot de vrijlating van de twee, samen met 5 andere in Vorst opgesloten Koerden. Allen hebben ze het statuut van politiek vluchteling in een EU-land, waarvan 4 in België.

Bedoeling van het bezoek was vooral om na te gaan onder welke omstandigheden zij vastgehouden worden. Het werd een heel hartelijk en vruchtbaar gesprek waarbij veel waardevolle informatie werd uitgewisseld, samen met hun advocaten. Hierover zal in de loop van de volgende weken meer worden gecommuniceerd.

Kartal en Aydar vluchtten uit Turkije in 1994 toen hun Koerdische partij DEP, waarvoor zij als parlementslid waren verkozen, werd verboden. Anderen, zoals Leyla Zana, werden in de gevangenis opgesloten voor meer dan 10 jaar. Turkije werd hiervoor trouwens in 2002 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld tot het betalen van 50.000 euro aan elke aanklager. Turkije heeft blijkbaar niet veel geleerd uit die veroordeling toen bleek dat het eind vorig jaar de opvolger DTP verbood. Op dit ogenblik zitten nog 16 burgemeesters en meer dan 1000 kaderleden van de DTP in de gevangenis, sommige parlementsleden werden hun politieke rechten afgenomen voor 5 jaar, anderen werden in de gevangenis opgesloten.

Sinds begin 2010 werd een nieuwe Koerdische partij BDP opgericht die waarschijnlijk hetzelfde lot te wachten staat. Turkije zegt dat er geen Koerdisch probleem is en wil geen democratische hervormingen doorvoeren om de rechten van de 11 miljoen Koerden in Turkije te doen respecteren. Iedereen die zegt dat er wel een Koerdisch probleem is, wordt als terrorist bestempeld. De onderdrukking van de Koerden in Turkije gaat onverminderd voort, zij hebben geen enkel recht om hun taal te spreken, krijgen geen onderwijs in hun taal en worden op veel andere terreinen gediscrimineerd door de Turkse staat, een schandelijke houding voor een kandidaat-lidstaat van de EU.

Frieda Brepoels kon dit eens te meer afleiden uit de gesprekken die ze afgelopen weekend voerde met Koerdische leiders in Diyarbakir. Zij was daar uitgenodigd om samen met meer dan 1 miljoen Koerden het Newroz-feest* te vieren. Zowel Leyla Zana als de burgemeester van Diyarbakir Osman Baydemir reageerden geschokt op de brutale wijze waarop hun vrienden in een aantal Europese landen enkele weken geleden werden aangepakt, ook in België. Nochtans werd het een fantastisch feest, tenminste voor één dag – de Turkse politie- en veiligheidsdiensten waren overal aanwezig om te filmen en foto’s te maken van de aanwezigen, die de volgende dagen en weken weer repressieve activiteiten mogen verwachten.

Brepoels wijst er tenslotte op dat het huidige Belgische beleid ten aanzien van de Koerden toch wel paradoxale gevolgen heeft : "Een sinds 1994 erkend vluchteling in België zoals Remzi Kartal, weggevlucht uit Turkije wegens vervolging, wordt in een Belgische gevangenis opgesloten uitgerekend voor aanklachten waarvoor zijn vluchtelingenstatus hem zou moeten beschermen (Vluchtelingenverdrag 1951). En dat terwijl vele economische vluchtelingen in dit land door het lakse regeringsbeleid asielfraude kunnen plegen zonder enig gevolg. Begrijpe wie kan…".

*Newroz is de Koerdische variant van ons nieuwjaar en wordt traditioneel op 21 maart bij het begin van de lente, als teken van nieuw leven.

25 maart 2010

Frieda Brepoels
Europees Parlement voor de N-VA
0475/94.70.35

F
E
E
D

B
A
C
K