In een brief gericht aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Josep Borrell vraagt de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement meer Europese aandacht voor de erbarmelijke situatie in het noorden van Syrië en Irak. “We mogen hier niet lijdzaam toezien hoe Koerdische mannen, vrouwen en kinderen opnieuw het doelwit zijn van gruwelijke Turkse wandaden. Daarom vragen we nu aan de Europese Commissie om over te gaan tot actie”, zeggen N-VA-fractievoorzitter Wilfried Vandaele en Vlaams Parlementsleden Karl Vanlouwe en Joris Nachtergaele.

 

Turkse misdaden tegen Koerden niet accepteren

Sinds het najaar van 2019 voert de Turkse president Erdoğan op geregelde tijdstippen luchtaanvallen uit op Koerdische nederzettingen in Irak en Syrië. Onder het mom van terreurbestrijding vielen daarbij verschillende burgerslachtoffers. Opnieuw werden de Koerden het doelwit van vreselijke oorlogsmisdaden, net nu ze nood hadden aan stabiliteit en herstel. “In het Vlaams Parlement volg ik de situatie uiteraard op de voet. Onze fractie voelt zich verbonden met de Koerden. Na de verschillende Turkse bombardementen van de afgelopen weken is de situatie nu geëscaleerd tot een triest hoogtepunt”, zegt initiatiefnemer en Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele. “De Turkse president misbruikt bovendien de covid-19-crisis om democratisch verkozen burgemeesters in Koerdistan af te zetten en gevangen te nemen. Vanuit onze Europese waarden kunnen we deze misdaden niet langer tolereren.”

Turkije niet langer kandidaat-lidstaat EU

Samen met N-VA-fractievoorzitter Wilfried Vandaele en Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe stelde Joris Nachtergaele een brief op voor de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid van de Europese Unie Josep Borrell. “We vragen in deze brief om alle mogelijke acties te ondernemen zodat de Turkse aanvallen op Koerdisch grondgebied stoppen en het Koerdisch zelfbeschikkingsrecht wordt gerespecteerd. De situatie noopt er ons inziens ook toe om een einde te maken aan het Turkse statuut van kandidaat-lidstaat van de EU”, besluiten Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe en Joris Nachtergaele.

F
E
E
D

B
A
C
K