Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw, slaat spijkers met koppen in de analyse die hij maakt in De Wereld Morgen (6 juli 2022).

Aan de vooravond van de afgelopen NAVO-top in Madrid ondertekenden Finland, Zweden en Turkije een zogenaamd “Trilateral Memorandum” waarin de Turkse eisen om de Koerdische beweging te criminaliseren werden ingewilligd. In dit akkoord wordt de hele Koerdische kwestie gereduceerd tot een ‘terroristisch’ probleem, een begrip dat 15 keer in de tekst voorkomt.

Het was een absoluut veto van Turkije waar beide Scandinavische landen (Finland en Zweden) uiteindelijk hebben aan toegegeven in ruil voor NAVO-lidmaatschap. Dat alle NAVO-lidstaten plat op de buik gaan voor een autoritair regime is godgeklaagd. Turkije maakt zich al jaren schuldig aan zware mensenrechtenschendingen en grootschalige militaire agressies in de Koerdische regio’s van Noord-Irak en Noordoost-Syrië.

Lees de volledige bijdrage van Ludo De Brabander via deze link.

Hieronder vindt u de tekst van het Trilateral Memorandum dat de betrokken landen hebben ondertekend. De NAVO plaatste dit akkoord inmiddels op haar website.

Downloaden (PDF, 1.66MB)

F
E
E
D

B
A
C
K